2. april 2023

Arkivfoto: Daniel Spase / Unsplash.com.

Fra den kommende uge bliver der skruet gevaldigt ned for lyset på vejene i Holbæk Kommune – det sker for at spare på energien.

Reduktionen, der er besluttet af Kommunalbestyrelsen, betyder, at der vil være mindre belysning i dele af de mørke timer. F.eks. vil der blot være 35% belysning i tidsrummet 22.00 – 06.00 på trafikveje, mens der på boligveje blot vil være 10% belysning mellem 22.00 og 05.00 – svarende til lyset fra fuldmåne.

Af trafiksikkerheds- og lovmæssige årsager bliver der ikke ændret i belysningen ved signalanlæg, fodgængerfelter og rundkørsler, og af kriminalpræventive og tryghedsskabende hensyn sker det heller ikke i udvalgte områder.

Trafikvejene i områderne svarende til de gamle Tølløse og Svinninge kommuner vil blive dæmpet til 50% fra kl. 22-05.

For Orø er det besluttet, at der udføres et pilotforsøg med bevægelsesmeldere på vejene, og disse vil blive opsat i løbet af de kommende måneder.

På samtlige boligveje, som Holbæk Kommune drifter, vil borgerne opleve, at vejene bliver mørkere ved at lyset dæmpes. I områderne svarende til de to gamle kommuner Svinninge og Tølløse, samt Orø, hvor armaturerne for nylig er blevet energirenoveret, sker det ved at slukke hver anden eller tredje lampe. På sigt vil det i stedet være muligt at reducere belysning i hver enkelt lampe i stedet, hvormed løsningen i de områder vil blive tilsvarende den der bliver implementeret i den øvrige del af kommunen.

-Vi kigger ligesom mange andre kommuner på, hvor vi kan spare på energien og tilpasse os den nuværende situation. Vi har allerede skruet ned for varmen i de fleste af vores egne bygninger. Et andet oplagt sted er at reducere i vejbelysningen ved enten at slukke for hver anden/tredje lampe eller dæmpe selve belysningen. Det er vurderingen, at det rammer en god balance mellem at spare på energien og hensynet til trafiksikkerhed og trygheden i visse områder, fortæller Kasper Enevoldsen, chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Han tilføjer, at en stor del af vejbelysningen i kommunen allerede består af energibesparende LED-belysning, og via central lysstyring kan dæmpes.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om, hvor lang tid den reducerede vejbelysning skal køre, men der vil løbende blive evalueret på tiltaget.

Fakta:

Sådan dæmpes lyset på trafikveje og stier i Holbæk Kommune:
16.30-18.00: 100% belysning
18.00-20.00: 70% belysning
20.00-22.00: 50% belysning
22.00-06.00: 35% belysning
06.00-07.00: 70% belysning
07.00-08.30: 100% belysning

I områderne svarende til de gamle Tølløse og Svinninge kommuner vil blive dæmpet til 50% fra kl. 22-05.

Sådan dæmpes lyset på boligveje i Holbæk Kommune:
16.30-20.00: 100% belysning
20.00-22.00: 50% belysning
22.00-05.00: 10% belysning
05.00-06.30: 50% belysning
06.30-08.30: 100% belysning

I områderne svarende til de to gamle kommuner Svinninge og Tølløse, samt Orø sker dæmpningen ved at hver anden eller tredje lampe slukkes.

Kilde: Holbæk Kommune

Leave a Reply