19. juli 2024

Foto: Michael Johannessen.

Grønneparken – også kendt som Vang-kvarteret – figurerer ikke længere på listen over de hårdest belastede boligområder i Danmark.

Mens boligpområder så Askerød, Mjølnerparken og Vollsmose fortsat figurerer på listen over Udsatte boligområder, så er det tidligere Vangkvarter, nu kaldet Grønneparken, ikke længere at finde på listen, der blev udsendt 1. december fra Indenrigs- og boligministeriet.

I stedet er Grønneparken optaget på listen over Forebyggelsesområder, hvor også boligområdet Ladegårdsparken figurerer.

For at være på listen over forebyggelsesområder skal andelen af beboere i alderen 18-64, som er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse være over 30 procent. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 2 gange landsgennemsnittet. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse,
overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe samt Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Det er altså betingelser, som både Grønneparken og Ladegårdsparken opfylder.