19. juli 2024
Nogle umoderne ord, kan være lidt svære at give en klar definition på, men i Kallundborg Avis for lørdag d. 11. februar 1922 kan man under rubriken "En tølper" læse om en mand, der netop lever op til denne definition.

Nogle umoderne ord, kan være lidt svære at give en klar definition på, men i Kallundborg Avis for lørdag d. 11. februar 1922 kan man under rubriken “En tølper” læse om en mand, der netop lever op til denne definition.

I notitsen kan man læse, at skomagersvend Vestergaard, dagen forinden var blevet anholdt i Holbæk og sendt til København. Han havde forsømt sin forsørgelsespligt overfor sin hustru som “førte en ussel Tilværelse inde i Gentofte og tilsidst kom under det derværende Fattigvæsen”.

“Hun havde et Barn hos sig, om hvilket hun oplyste, at Manden ad privat Vej havde adopteret for 500 kr. – Penge, han straks havde drukket op”.

Avisen kan også fortælle, at det ved nærmere undersøgelse viste sig, at den anholdte havde udfærdiget et falsk adoptionsbevis, og at han desuden havde bedraget Hjælpekassen i København og Gentofte.