20. maj 2024

Foto: Thomas Breher / Pixabay.com.

Varmekunderne i Jyderup kan se frem til at få en lavere varmeregning end først ventet på grund af de faldende gaspriser.

Foto: Thomas Breher from Pixabay

Det oplyser Forsyningsselskabet Fors A/S, som driver Jyderup Varmeværk.

Fors A/S har indført en beregning af prisen hver tredje måned, så kunderne ikke betaler en unødig høj pris i længere tid end nødvendigt. Det sker også som følge af borgermødet i Jyderup Hallen den 25. oktober, hvor mange varmekunder deltog.

-Vi ved, at vores kunder i Jyderup er presset af den høje varmepris. Det oplevede vi også til borgermødet i Jyderup. Vi lytter til vores kunder, og vi ønsker at give dem den bedst mulige løsning. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi ser på gasprisen og regner på varmeprisen hvert kvartal, så vi sikrer, at vores kunder ikke betaler en unødig høj pris. Vi ved, at hver en krone tæller, fortæller kundedirektør Rikke Saltoft fra Fors A/S.

Hidtil har der ikke været store prisudsving på eksempelvis fjernvarmepriser eller naturgaspriser. Derfor har selskaberne i Danmark traditionelt haft aconto-afregning. Aconto-afregningen betyder, at kunden betaler løbende forud ud fra et fast forbrug. Når perioden gøres op, afregnes der enten med en tilbagebetaling til kunden eller en efterbetaling til selskabet. Aconto-beregningen fastsættes normalt på baggrund af forrige års forbrug, og derfor har det været kundens aktuelle årsforbrug, som har medført en eventuel efterbetaling eller tilbagebetaling.

Den nuværende energikrise har medført, at Fors A/S to gange inden for det senest halve år har været nødsaget til at varsle prisstigninger for varmekunderne i Jyderup. I den senere tid har vi oplevet, at gasprisen er faldet, og det er netop det, Fors A/S reagerer på med det nye tiltag.

Fors A/S varslede i september en prisstigning fra 2.230,75 kr. til 2.906,88 kr. pr. MWh pr. 1. januar 2023. Det svarer til en årlig varmeregning på 60.064 kr. for en standardkunde. Set i lyset af de fal-dende naturgaspriser bliver prisen pr. 1. januar 2023 nu til 2.000 kr. pr. MWh. For en standardhus-stand svarer det til en årlig varmeregning på 43.650 kr.

Indtægter og udgifter skal balancere

Prisen består af en fast pris pr. m2 og en variabel pris pr. MWh. Det er den variable pris, der bliver sat ned. Grunden til, at det ikke er den faste pris, der bliver sat ned, er, at varmeselskabet har opkrævet for lidt hos kunderne. Ved at holde den faste pris sikrer Fors A/S, at alle kollektivt betaler.

Fjernvarme drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere, når året er omme. Når budgettet lægges, er det svært at ramme et rent nul. Derfor sigter Fors A/S hellere efter en lille underdækning, hvor det er kunderne, der skylder penge, når året er omme.

-Pengene lever bedre ved kunderne. Derfor vil vi hellere opkræve et lille restbeløb, hvis vi har opkrævet for lidt fra kunderne. Det er langt bedre, end at vi har pengene stående i selskabet. Det er vi ikke interesseret i, siger Rikke Saltoft.

Når underdækningen i varmeselskabet er væk, bliver den faste pris reduceret.

Fokus på dårlig afkøling kan sænke varmeregningen

Der er flere ting, som fjernvarmekunder selv kan gøre for at holde varmeregningen nede. Blandt andet at sørge for at udnytte den varme, der bliver brugt i boligen, så varmen ikke bliver sendt uudnyttet tilbage i ledningsnettet. Det bliver kaldt for returtemperaturen.

-Vi har gennem tiden haft fokus på at sænke returtemperaturen i Jyderup. Netop for at udnytte varmen og sørge for en god økonomi i selskabet og dermed også hos kunderne. Det er bare den hage ved det, at det ikke er alle, der har været interesseret i at gøre noget ved det, da der kan være en udgift, hvis kundens anlæg skal tilses af en VVS’er. Men jeg lytter mig til, at der er kommet et andet fokus nu, hvor der faktisk kan være penge at spare ved at få undersøgt returtemperaturen. Og det er positivt for både kunderne og for selskabets økonomi, fortæller Rikke Saltoft.

Fors A/S arbejder lige nu med en kampagne til Jyderup, der sætter fokus på, hvad man som kunde selv kan gøre for at sænke både returtemperaturen og varmeregningen. Her vil fokus især være på, at så mange som muligt gør en aktiv indsats for en kollektiv gevinst.