21. februar 2024

Foto: Michael Johannessen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at komme Holbæk Sportsby økonomisk til hjælp med øget driftsbetaling for i år og næste år og samtidig blev det besluttet, at der skal kigges på en ændring af konstruktionen i driften og den videre udvikling af sportsbyen.

Beslutningen blev taget på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften.

Det er Fonden Holbæk Sportsby, som gennem selskabet Holbæk Sportsby A/S står for den daglige drift af sportsbyen efter aftale med Holbæk Kommune, som yder tilskud til driften.

Men økonomien i Holbæk Sportsby er dårlig. Som vi skrev sommers, så kom driftsselskabet, Holbæk Sportsby A/S, ud af 2021 med et underskud på 578.000 kroner og en negativ egenkapital på 7,1 millioner. Af selskabets årsrapport fremgik det også, at udgifterne er eksploderet, og at indtægten i 2022 ikke forventedes, at være høj nok til at dække udgifterne.

Årsagerne til de øgede udgifter skal, ifølge oplægget til Kommunalbestyrelsen, bl.a. findes i inflation, stigende elpriser og øget slitage med deraf følgende øget behov for vedligeholdelse, fordi der er kommet flere brugere af sportsbyen.

Et flertal af kommunalbestyrelsen besluttede, at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby øges med 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio. i 2023. Det kan dog blive nødvendigt med yderligere tilførsel af midler til sportsbyen, hvis energiudgifterne stiger mere end forudsat i 2023.

Nedsætter arbejdsgruppe

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at nedsætte en politisk arbejdsgruppe bestående af 8 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som sammen med foreningerne og Fonden Holbæk Sportsby skal se på hvordan man kan ændre konstruktionen i form af optimeringer af driften og videre udvikling af Holbæk Sportsby.

Den politiske arbejdsgruppe består af borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A), Eva Anker Lund (A), Emrah Tuncer (B), Kurt Næsted (C), Thorsten Larsen-Seul (D), Bente Røttig (F), Søren Stavnskær (V) og Karen Thestrup Clausen (Ø).

Der er enighed om, at kommunalbestyrelsen på førstkommende møde får forelagt et kommissorium for arbejdsgruppen og arbejdsgruppens arbejdsperiode. Kommissoriet skal indeholde delmål, hvor det første skal være medio januar.

1 thought on “Ekstra millioner til Sportsbyen

  1. Det er da utroligt at dette sted hele tiden skal have flere penge. Så må de opkræve mere af de folk der bruger stedet

Comments are closed.