30. maj 2024

Foto: Michael Johannessen.

Holbæk Sportsby A/S kom ud af 2021 med et underskud på 578.000 kroner - dermed er det samlede akkumulerede underskud siden starten nu på 7.53 millioner kroner.

Foto: Michael Johannessen.
Holbæk Sportsby A/S kom ud af 2021 med et underskud på 578.000 kroner – dermed er det samlede akkumulerede underskud siden starten nu på 7.53 millioner kroner.

Det fremgår af årsrapporten for Holbæk Sportsby A/S.

Der er ikke noget at tære af i kassen, for ifølge årsrapporten er egenkapitalen med udgangen af 2021 nemlig negativ med godt 7,1 millioner kroner.

Større underskud i vente

Der er heller ikke udsigt til, at det kommer til at blive bedre i 2022. I årsrapporten skriver bestyrelsen “grundet udviklingen i verdensøkonomien herunder krigen i Ukraine, [er der] sket en eksplosiv udvikling i selskabets forsyningsudgifter til driften af Holbæk Sportsby. Hertil er øvrige udgifter til den daglige drift og løbende vedligehold på kort og lang sigt også stigende. Ydermere er selskabets personaleudgifter også under pres grundet den generelle prisudvikling i Danmark. Selskabet er p.t. ikke i stand til at generere tilsvarende indtægter til dækning heraf og derfor forventes der et større underskud for selskabets drift i 2022.”

Med udsigten til et endnu større underskud i år er selskabets ledelse med egne ord “i dialog med Holbæk Kommune og selskabets pengeinstitut om sikring af den fremtidige drift. Dette er med henblik på at øge selskabets indtægter til dækning af de stigende udgifter samt sikre finansiering af selskabets forpligtelser på både kort og lang sigt.”

Det fremgår også, at ledelsen forventer, at man med aftaler med Holbæk Kommune og Holbæk Sportsby A/S’ pengeinstitut kan reetablere selskabets kapital og i det hele taget sikre den fortsatte drift og gøre selskabet i stand til at indfri sine forpligtelser.

Det er i øvrigt tredje regnskabsår i træk, at Holbæk Sportsby A/S har underskud.

Dokumentation: Årsrapport Holbæk Sportsby A/S 2021 (.pdf-fil).

2 thoughts on “Holbæk Sportsby: Underskud og negativ egenkapital

  1. Jamen så må de jo hæve prisen for dem der bruger dette sted, uden at det koster skatte kr

  2. De fik 300 millioner i skattekroner, der måtte fyres adskellige kommunal ansatte for at finansiere projektet. Hvor skal pengene tages fra denne gang?

Comments are closed.