29. maj 2023

Arkivfoto: Pixabay.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune vedtog på sit møde onsdag aften en ny politik for børn, unge og voksne med særlige behov.
Arkivfoto: Pixabay.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune vedtog på sit møde onsdag aften en ny politik for børn, unge og voksne med særlige behov.

Politiken, der har fået titlen “trivsel, fællesskab & udvikling”, skal skabe rammerne for, at børn, unge og voksne med særlige behov kan “leve et sundt og godt liv”, som det hedder i en pressemeddelelse udsendt af kommunen.

Tanken er, ifølge Bente Juul Röttig (S), formand for Socialudvalget, at borgere med særlige behov skal så vidt muligt kunne mestre eget liv og deltage i samfundet på lige fod med andre.

Kommunalbestyrelsen har i politiken fastsat tre overordnede mål i politik for børn, unge og voksne med særlige behov: Trivsel, fællesskab og udvikling. Til hvert af de tre mål er der beskrevet tre fokusområder, som angiver retningen for de fremadrettede tiltag på socialområdet i Holbæk Kommune.

-Med politikken ønsker vi at skabe gode rammer for, at borgere med særlige behov kan opleve et værdigt og selvstændigt liv med trivsel, fællesskab og udvikling. Kommunalbestyrelsen ønsker, at politikken skal være hele kommunens politik og udtrykke det, som vi gerne vil sammen i Holbæk Kommune. Nogle har dog brug for støtte til at udfolde deres mål for fremtiden, og her har vi som kommune pligt til at hjælpe og gøre det på en anerkendende og respektfuld måde – det er dét, politikken handler om, fortæller Bente Juul Röttig, og tilføjer, at tilblivelsen af politikken har været en rigtig god og inddragende proces for alle berørte parter, som har sat afgørende præg på politikken.

Socialudvalgets næstformand, Rasmus Brandstrup Larsen (V), supplerer:
-Politikken skitserer de værdier og fokusområder, som vi bygger Kommunalbestyrelsens vision på. En politik, som jeg tror, at alle berørte parter vil kunnese sig ind i. Nu skal vi have politikken ud at leve. Det er et ansvar, som vi politikere skal påtage os og sikre kommer til at ske. Jeg glæder mig derfor til at følge arbejdet, hvor vi sammen med borgerne og relevante aktører opstiller klare handlinger og mål. Det er på den måde, at politikken vil give mærkbar værdi for vores borgere, de pårørende og medarbejderne.

Den vedtagne politik skal nu omsættes til konkrete handlinger.

Dokumentation: Politik for børn, unge og voksne med særlige behov” (.pdf fil – eksternt link).

Leave a Reply