13. juni 2024
Bent Brandt skriver om Sportsbyen i dette læserbrev.

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Sportsbyen – Holbæk Kommunes gøgeunge

For fire uger siden klagede fire idrætsforeninger til kommunen over manglende færdiggørelse af for længst lovede lokaleforhold og skader, som stadig ikke er udbedret.

Nu skriver idrætsledere på sociale medier om umulige støjforhold i multihallen, og frivillige ledere forlader deres job i protest mod Sportsbyens behandling af mindre klubber.

Samtidig fylder kommunen – ud over det årlige millionbeløb – penge i Sportsbyens kasse med forskellige forklaringer, og Sparekassen skænker Sportsbyen ”gaver”, så Sportsbyen kan opfylde nogle af sine forpligtelser.

Hvad er Holbæk Kommunes rolle i ledelsen af Sportsbyen? Den har ingen rolle. Kommunen er nemlig ikke repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen består af fire personer, hvoraf formanden er identisk med entreprenøren. Flere bestyrelsesmedlemmer er desuden involveret i de private virksomheder, som har til huse i bygningerne. Sportsbyfondens egenkapital er negativ, og revisionsselskabet, som anbefalede, at kommunen skulle være repræsenteret i bestyrelsen, er udskiftet med et, som ikke nævner det. Dette menageri er Holbæk Kommune afhængig af i næsten tyve år endnu.

En kommunes opgave er at sikre borgerne bedst mulige forhold. I dette tilfælde idrætsborgerne. Kommunen bør som ejer indtræde i bestyrelsen, subsidiært overtage Sportsbyens ledelse. Kommunen kommer til at betale alt alligevel.

Bent Brandt (R)
Kandidat til KV 21
Ahlgade 58B
Holbæk