Budgetaftale på plads

Arkivfoto: Rolf Larsen.


Samtlige partier og lister i Kommunalbestyrelsen er blevet enige om budgetaftalen for 2022.

I aftalen er der løft til ældre- og socialområdet, men også anlæg, unge og lokalområderne.

-Jeg er utrolig glad for, at det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag årets budgetaftale. Vi har i hele denne valgperiode arbejdet sammen om at sikre velfærd til borgerne, dette års budget er endnu et vigtigt skridt i den retning. Vi har tidligere løftet skoleområdet og socialområdet. Til næste år sikrer vi et tiltrængt løft til ældreområdet på 26 millioner, vi sætter forebyggende ind på det sociale område, og så gør vi noget, der betyder meget for mit parti; vi sætter penge af til at få flere unge med i et fællesskab. Noget der er stort behov for særligt efter COVID-19, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Ældreområdet

Der er 26,3 millioner kroner er på vej til ældreområdet næste år.

Blandt andet afsættes 4 millioner kroner til en ny forsøgsordning med faste teams omkring de ældre i hjemmeplejen, så de ikke møder så mange forskellige medarbejdere. Konkret skal der udvælges to hjemmeplejeteams i kommunen, som gennem det praktiske arbejde skal sikre erfaringer med faste teams og effekten af, at de ældre møder færre forskellige medarbejdere.

Aftalens parter adresserer også de rekrutteringsudfordringer, som Holbæk Kommune deler med de øvrige kommuner. Derfor afsættes der 5 millioner kroner til en forbedring af arbejdsmiljøet på området. Hvad pengene konkret skal gå til, bliver op til Ældre- og Sundhedsudvalget at beslutte i en dialog med medarbejderne, lederne på området og FOA.

Udover de rede penge, skal der også laves et lokalt partnerskab bestående af repræsentanter fra FOA, Holbæk Jobcenter og ældresektoren i Holbæk Kommune. Gruppen skal blandt andet komme med ideer til rekruttering og til hvordan man kan sikre flere unge på SoSu-uddannelserne.

Socialområdet

Socialområdet har haft svært ved at overholde budgetterne i flere år. Med aftalen får socialområdet et løft på i alt 23,5 millioner kroner.
Det skal skabe bedre forudsætninger for at overholde budgettet på området, men parterne bag aftalen er samtidig enige om, at der stadig er et stort arbejde at gøre på området, og at der skal prioriteres for at undgå en situation, hvor de andre områder skal skære ned for at dække de stigende udgifter på socialområdet.

Anlæg

Tidligt i budgetforhandlignerne indgik parterne en anlægsaftale, som blandt andet sikrer penge til en kunstgræsbane i Undløse, fortsat renovering af kommunens ejendomme, penge til to nye cykelstier i lokalområderne samt en behovsanalyse på en ny skole og penge til projektering af et nyt plejecenter.

Derudover indholder budgetaftalen også en række indsatser for unge, en nedsættelse af SFO-betalingen med 10 procent, puljer til lokalområderne og fritidslivet samt en fuldstændig fjernelse af dækningsafgiften fra næste år.

Leave a Reply