29. november 2023

Kommunalbstyrelsen i møde. (Screendump/Holbæk Kommune)

Der er stor tilfredshed blandt kommunalbestyrelsens partier og lister med budgetaftalen.

Grønne initiativer og prioritering af bl.a. socialområdet glæder Bente Röttig fra Socialistisk Folkeparti. Hun siger:

-SF er godt tilfreds med den endelige budgetaftale. Særligt at både ældreområdet og socialområdet er blevet prioriteret højt. Men det forpligter også til at få taget fat på de problemer og mangler, der er på begge områder. Derudover har SF sat grønne aftryk på budgettet med penge til grønne initiativer, herunder landbrugets klimaindsats og lokale naturprojekter. Endelig glæder det også SF, at vi fik flertal for vores forslag om at støtte de tre lokale erhvervsforeninger.

Venstre glæder sig over at have fået flere krav opfyldt:

-Venstre står bag Holbæk Kommunes 2022-budget fordi det gør Holbæk rigere, styrker det lokale erhvervsliv – og giver mulighed for at løfte den nære kommunale velfærd. Bedre ældrepleje. Bedre erhvervsklima, samt fokus på udvikling af idrætsfaciliteter og løsning af trængselsproblematikker. Venstre har fået en lang række af vores krav til det kommende budget opfyldt. Vi får en bedre ældrepleje – hvor vi på Venstres initiativ skaber en ny organisering med mindre enheder, der skal føre til, at der kommer langt færre i de ældres hjem – og medarbejdere får større indflydelse. Og vi får også et bedre erhvervsklima, fordi vi har fået fjernet den mest kontroversielle kommunale erhvervsafgift i et hug. Det er alt sammen krav, som Venstre har haft med til forhandlingerne – og nu kan realisere. Derfor er vi for, siger Camilla Hove Lund, Venstre.

Også hos Dansk Folkeparti er man glade for løftet på ældreområdet. Her siger Steen Klink:

-Der er mange rigtig gode elementer i budgetaftalen. Vi er i Dansk Folkeparti naturligvis glade for, at ældreområdet får et større løft, hvor bl.a. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere kommer til at spille en stor rolle.

-Vi ser også frem til, at vi får en mere grøn og bæredygtig kommune, hvor der fortsættes med at øge de grønne ambitioner og prioritere nye aktiviteter inden for klima, biodiversitet og adgang til vores fælles natur, siger Steen Klink.

Enhedslisten så gerne at penge på vikarer i stedet blev brugt til på højere lønninger:

-Holbæk bløder inden for ældre og sundhedsområdet. Enhedslisten havde gerne set et højere lønniveau til at fastholde vores medarbejdere. Vi har jo set, at kommunen har brugt 25 millioner kr. på vikarer sidste år. Og vikarer får mere i løn end vores egne ansatte, så jeg mener faktisk, at der er et sparepotentiale ved at skabe bedre arbejdspladser i hjemmeplejen. Man kan sige, at med de midler, som vi har haft til rådighed i budgetforhandlingerne, så gør vi, hvad vi kan. Men det er ekstremt frustrerende at konstatere, at vi har penge til bedre service, men at budgetloven fastlåser os. Det er en skamplet på det kommunale selvstyre, og jeg så gerne kommunens andre politiske partier bakke op om et nationalt opgør med budgetloven, siger Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten.

Emrah Tuncer fra Radikale Venstre, glæder sig over flere elementer i budgetaftalen:

-Radikale Venstre er glade for flere sagsbehandlere på det specialiserede socialområde, så vi kan få hurtigere og bedre sagsbehandling til fordel for vores udsatte borgere og medarbejdere. Vi er også meget tilfredse med, at vi prioriterer forebyggende indsatser på unge- og ældreområdet. At vi løfter kulturområdet, om end vi gerne havde set et større løft, og fortsat har fokus på den grønne omstilling er vi i Radikale Venstre meget glade for, siger
Emrah Tuncer.

Lokallisten for Hele Holbæk Kommune håber den brede aftale er et fingerpeg på tiden efter det forestående kommunalvalg:

-Et bredt favnende budgetforlig med gode intentioner og med tilslutning fra alle partier i Kommunalbestyrelsen, som meget gerne må pege fremad i retning af den bredest mulige konstituering ved det kommende kommunalvalg, siger Finn Martensen, Lokallisten for Hele Holbæk Kommune 

Michael Suhr fra Det Konservative Folkeparti glæder sig bl.a. over fjernelsen af dækningsafgiften:

-Konservativ ser med tilfredshed, at dækningsafgiften er blevet fjernet. Vi er endvidere meget tilfredse med, at der er afsat penge til mågebekæmpelse. Konservativ nærer et håb om, at skatten må blive yderligere reguleret hen mod 17-niveau, som blev skriftligt aftalt før valget i ’17, siger
Michael Suhr.