19. juli 2024

Billede af <a href="https://pixabay.com/da/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5864727">Alexandra_Koch</a> fra <a href="https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5864727">Pixabay</a>

Orøboerne kommer nu foran i vaccinekøen og slipper samtidig for turen til fastlandet når de skal vaccineres mod Covid-19.

Billede af Alexandra_Koch fra Pixabay
Orøboerne kommer nu foran i vaccinekøen og slipper samtidig for turen til fastlandet når de skal vaccineres mod Covid-19.

Region Sjælland har indgået samarbejde med de Praktiserende Lægers Organisation, PLO og kan derfor på baggrund af en dispensation fra sundhedsmyndighederne til vaccination af øsamfund rykker Region Sjælland i uge 20 vaccinationsindsatsen helt ud på øer, hvor der er mindst ti beboere.

Dermed tilbydes beboerne på Fejø, Femø, Sejerø, Agersø, Askø, Omø og Orø at blive vaccineret på øen.

Rykker foran i køen

Vaccinationstilbuddet på øerne gælder fastboende øboere over 16 år, som alle vil blive tilbudt vaccination i uge 20. Det betyder, at den vaccinekalender, som borgerne på fastlandet, vaccineres efter, ikke gælder på øerne.

På den måde udnytter regionen vaccinerne, ressourcerne og logistikken bedst muligt og minimerer dermed risikoen for vaccinespild.

– Jeg er glad for, at vi sammen med PLO tilbyder vaccination ude på vores øer. Vi har hele tiden arbejdet for at få vaccinetilbuddet helt ud i nærområderne, og nu kommer vi helt tæt på de borgere, der bor på de ikke brofaste øer. Nærheden skal modvirke ulighed i sundhed og skabe motivation og opbakning til vaccinationsindsatsen i hele regionen. Det er helt afgørende, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.