Læserbrev: Om effektiviseringer

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Om effektiviseringer

Kommunalbestyrelsen vil igen i år gennemføre tiltag, hvor man gennem effektiviseringer vil tilvejebringe en rådighedspulje. Blandt andet er det tanken, at der skal der gennemføres effektiviseringer på 10 mio kr indenfor ældreområdet.
Ældrerådet har ikke noget imod effektivisering. Men det bør gøres, når det er muligt og ikke har en negativ effekt for borgerne.

Der er gennem flere år gennemført besparelser og effektiviseringer.
Der bliver hver gang iværksat et stort administrativt arbejde, og det er måske ikke ulejligheden værd lige nu, hvor vi er i et valgår, og hvor erfaringen er, at mange forslag bliver afvist af samme grund.

Politikkerne har lovet, at budgettet for ældre og sundhedsområdet vil blive prioriteret i 2022. Ældrerådet ser gerne, at de gode intentioner i den nye ældrepolitik også bliver synlige og konkrete.

Derfor bør hele budgettet prioriteres. Nye tiltag som f.eks. en kommende sundhedsreform bør medtænkes.

På vegne af Ældrerådet i Holbæk

John Olsen, Ældrerådsmedlem

Johnny Petersen, Ældrerådsmedlem

Steen-Kristian Eriksen, formand for Ældrerådet

Leave a Reply