27. september 2023

Redaktionen har modtages nedenstående læserbrev:

Ny skolestruktur i Holbæk Kommune?

Ret overraskende har borgmesteren lagt et forslag om en ændret skolestruktur ind i budgetforhandlingerne for 2021.
Fra konservativ side vil vi gerne kvittere for initiativet, som lægger sig smukt i forlængelse af den konservative mærkesag, som vi fremkom med i 2013, og som i valgkampen 2017 samlede så at sige alle partier i drømmen om at gøre op med den otte år gamle centralistiske styre af kommunens 18 skoler.

Her tre år senere står det tilsyneladende klart for kommunalbestyrelsens partier, at områdeopdelingen og dens fire ”skoleledere” ikke har magtet opgaven og hurtigst muligt skal udfases endegyldigt.

Ind til videre forlyder der officielt intet konkret om indholdet i borgmesterens forslag – højst har flere partier højlydt lovet at ”lytte til forældrenes ønsker” i høringsfasen.
Denne lyttetrængsel vil jeg ikke kommentere lige nu -, men formulere en række spørgsmål, hvis svar vil blive helt afgørende for en strukturændrings mulige succes. Det vil være tvingende nødvendigt, at byrådet forholder sig til dem alle, hvis borgmesterens gode forslag skal have sin gang på jorden fra 1.august 2021.

Spørgsmålene er formuleret på baggrund af fire års erfaringer som leder af en kommunes gennemførelse af total decentralisering og afbureaukratisering på alle kommunens forvaltningsområder, herunder naturligvis folkeskoleområdet.
1. Vil byrådet behandle sit arbejde med ”decentralisering” alene ud fra ønsket om at flytte beslutningsmyndighed ud til skolerne?
2. Vil byrådet behandle forslaget udelukkende som punkt 1 – eller vil byrådet forholde sig til konsekvenserne i den centrale forvaltning af en decentralisering af beslutningsmyndighed, arbejdsopgaver og økonomi?
3. Hvilke arbejdsopgaver vil byrådet lægge ud til den enkelte skole og dennes forældrebestyrelse at træffe endelig afgørelse i?
4. Vil byrådet bevare opgaver centralt på rådhuset?
5. Hvilke?
6. Hvilke frihedsgrader/beslutninger vil byrådet konkret tillægge den enkelte skoleleder?
7. Hvilke frihedsgrader/beslutninger vil byrådet tillægge den enkelte skolebestyrelse og skoleleder i forhold til det årlige budget?
8. Hvordan vil byrådet forholde sig til forbruget af økonomiske midler, som tildeles den enkelte skole?
9. Hvordan vil byrådet forholde sig til at lægge flerårige budgetter ud til decentraliserede skoler?
10. Hvordan vil byrådet forholde sig til at ”gribe ind” over for skoler, der administrerer anderledes end byrådet kunne forestille sig?
11. Hvordan vil byrådet tildele økonomi til den enkelte skole?
12. Hvordan vil byrådet sikre demokratisk indflydelse i forældrebestyrelserne i de fem påtænkte samleskoler (bestående af flere matrikler), som tænkes ledet af én skoleleder?
13. Hvordan vil byrådet forholde sig til frigjorte midler i centraladministrationen som følge af decentralisering?
14. Hvordan vil byrådet forholde sig til forældreønsker i den kommende høring i forhold til at agere som ansvarlig for en politisk holdbar løsning, der rækker mange år frem for kommunens folkeskoler?

Konservative vil se frem til en mulig invitation til samarbejde om borgmesterens gode forslag til en ændring af skolestrukturen.

Bent Brandt
Ahlgade 58B