Læserbrev: Det nye plejecenter i Holbæk Have

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Det nye plejecenter i Holbæk Have

Der er for lidt plads til et plejehjem, hvor den nuværende svømmehal ligger. Når det nye plejehjem er bygget, kan det kun dække det aktuelle behov, så kommunalbestyrelsen må straks efter færdiggørelsen af plejehjemmet i gang med at planlægge et nyt. Da mellem 60- og 70% af beboerne på et plejehjem er demente, er det vigtigt, at disse beboere kan komme direkte ud uden at skulle bruge en elevator. Hvis disse beboere ikke kan bo i stuetagen, kommer de alt for sjælden ud, hvilket ellers er meget vigtig for en dement. Dette kræver også tid af plejepersonale. Kære politiker, hvis I ikke allerede har besøgt plejehjemmet Kastannjely, så gør det. Her har vi et velindrettet plejehjem, som kan inspirere.

Sagligheden taler for, at et nyt plejecenter i Holbæk by skal bygges i Holbæk Have. Denne placering er langt den mest hensigtsmæssige. Kommunen har hyret et arkitektfirma til at analysere tre mulige placeringer. Firmaet pegede entydigt på Holbæk Have. På baggrund af denne rapport og egne undersøgelser indstillede administrationen, at det nye plejecenter skal placeres i Holbæk Have. Ældrerådet og Handicaprådet har som høringsberettigede organisationer helt klart og entydigt peget på Holbæk Have som den bedste mulighed. Enhedslistens er helt enige med både arkitektfirmaet, administrationen og Ældrerådet og Handicaprådet. Nogle af de vigtigste argumenter er, At her kan plejecentret blive en del af et positivt og alsidigt boligområde. Rekreative områder og institutioner kan skabe et spændende miljø for alle med mange forskellige boligformer og institutioner, dagcenteraktiviteter mv. Dette giver en synenergi og den centrale placering giver let adgang til offentlige faciliteter og transportmuligheder, som vil være til gavn for både beboere og pårørende.

Formanden for udvalget for Ældre og Sundhed Sten Klink udtaler, at Holbæk Have er solgt og derfor skal købes tilbage med tab. At kommunalbestyrelsen har truffet en uhensigtsmæssig beslutning, bør ikke betyde, at samme kommunalbestyrelse træffer endnu en dårlig beslutning.
Der er så mange uafklarede ting i denne sag, så i stedet for at bestemme hvor hjemmet skal ligge, så vedtag hvilket plejehjem I ønsker, og find så ud af, hvor det skal placeres.

Laust Davidsen
Skrænten 6
4300 Holbæk

Leave a Reply