Læserbrev: Enhedslisten tager afstand fra muligheden for at trække profit ud af sociale institutioner

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev.

I Enhedslisten vil vi ikke gøre os til dommere over Erik Filthuth i forbndelse med opholdsstederne Søbæk har overtrådt gældende lovgivning. Den opgave overlader vi til domstolene og andre myndigheder.

Til gengæld tager vi klart afstand fra en politik, der gør det muligt, at man kan blive mangemillionær på at varetage samfundets arbejde med vanskeligt stillede børn og unge.

Når virkeligheden er sådan er det et resultat af, at et politisk flertal på samme tid har skåret ned på de offentlige behandlingstilbud og ekspertisen på området i kommunerne og har givet mulighed for at der på dette område frit kan trækkes profit ud af institutionerne.

Muligheden for at trække profit ud af institutionerne er helt særegen for disse sociale institutioner. For private institutioner på f.eks. grundskoleområdet og plejehjemsområdet skal evt. overskud i institutionerne bruges indenfor institutionens rammer.

Efter Enhedslistens opfattelse er der derfor ikke blot behov for et forbedret tilsyn med de sociale institutioner. Der er også brug for at lovgrundlaget ændres, så der ikke kan trækkes profit ud af institutionerne, og der er brug for at udbygge de offentlige tilbud og øge ekspertisen på området i kommunerne.

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)
Medlem af økonomiudvalget
Formand for Børn & Unge udvalget
Næstformand for Klima og Miljøudvalget
Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

Denne artikel er publiceret den 24. august 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply