Læserbrev: Nordvestnyts død -Om Nordvestnyt og demokratiet i Holbæk Kommune

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nordvestnyts død

I eftermiddag hørte jeg en udsendelse på DR, hvor det støt faldende abonnenttal på provinsaviserne blev behandlet. I udsendelsen medvirkede en kommunalpolitiker, en provinsavisredaktør og en lektor på journalistuddannelsen på SDU. Alle medvirkende kom fra lokalområdet omkring Middelfart.
Alle var de enige om, at provinsaviserne har en stor og vigtig opgave i – ud over at orientere om store og mindre begivenheder som jubilæer og krondiamantbryllupper – at være det lokale demokratis vagthund, der påser og løbende forholder sig kritisk til demokratiets brug af borgernes skattepenge, fx til de helt afgørende velfærdsydelser, såsom folkeskoler, ældrepleje mv.

Kommunalpolitikeren berettede om sin brug af lokalavisen til at udbrede sit politiske budskab.
Redaktøren berettede om avisernes vanskelige økonomi, som han dog fastholdt absolut ikke influerede på samme avisers evne til at varetage sin vogterrolle, herunder gå i detaljer med sager som at afdække urent trav hos såvel politikere som den kommunale ledelse.

SDU- underviseren redegjorde henført for journalisters etik og talent for grave i ”møgsager”, som mange gange har vist sig at være så principielt betydningsfulde, at de bliver taget op og yderligere behandlet i den landsdækkende presse.

Nu er det så, at jeg i denne nattetime sidder og funderer over vores lokalavis Nordvestnyt, der som en del af Sjællandske Medier altså skal dække blandt andet Holbæk Kommune, som er en af landets mere folkerige med over 70.000 borgere.

Kan nogen herinde erindre en eneste stor sag – når man bortser fra Missilsagen i 80érne, der skaffede Holbæk Amts Venstreblad Cavlingprisen – som Nordvestnyt virkelig har gravet i? Jeg kan ikke.
Hvad gjorde Nordvestnyt fx i sagen om Rensningsanlægget på Tuse Næs, der var totalt overflødigt og som ingen kommunalpolitiker var blevet gjort bekendt med u-nytten af? Eller sagen om biogasanlægget i Regstrup, som tydeligvis bragte den nye borgmester i fedtefadet, idet hendes administration enten var talentløs eller direkte gik investorernes ærinde? Eller de bestandigt tilbagevendende underskud på folkeskoler, specialundervisning og ældrepleje, som medfører indskrænkninger, når finansåret er få måneder gammelt. Eller den fortsatte landsrekord i privatskolesøgning, som Holbæk indtager en fornem andenplads for? Eller beslutningen om Sportsbyens sælsomme opkomst en måned inden man kunne konstatere et flercifret millionunderskud på kommunens budget? Eller de fortsat voksende millionbeløb, som samme Sportsby koster på trods af indgåelse af et såkaldt ”endeligt forlig”, der kostede kommunen flere millioner? For ikke at tale om de 11 millioner, kommunaldirektøren stak en åbenlyst nødlidende Sportsbyentreprenør og medejer i lommen for bortkørsel af noget jord, ingen kan fortælle hvor kom fra eller hvor det blev kørt hen? 11 millioner som omtalte kommunaldirektør ingen bemyndigelse havde til at udbetale, og som det nyvalgte byråd så efterfølgende bevilligede uden forklaring, bortset fra at kommunaldirektøren meddelte dem, at det ikke vedkom dem at vide mere.

Det er blot en række sager, som jeg umiddelbart kommer i tanke om, og som jeg har engageret mig i udredningen af. Udredninger, som Nordvestnyt aldrig har gjort tilløb til at følge op på. Skal man tro Middelfartredaktøren og SDU-læreren, så har disse sager været alt for små efter Nordvestnyts og Sjællandske Mediers opfattelse.

Jeg har et par gange foreslået Nordvestnyts lokalredaktør at interessere sig for sådanne sager. Han har venligt svaret, at avisen absolut ”følger sagerne nøje”, men desværre ikke råder over såkaldte ”graverjournalister”. Hvilket jo ikke kan bestrides, idet vi borgere ikke kan se ind avisens hjerner, blot konstatere, at hjernerne har svunget sig op til at referere borgmesteren, der med brandslanger gyder olie på alle vande og åbenbart er tilfreds med tingenes demokratiske tilstand i kommunen.
Samme lokalredaktør bad dog mig om at blive ved med at skrive oplysende og kritiske læserbreve, som de med glæde ville bringe. Denne førstehjælp til en åbenlyst ringe lokalavis under afvikling har jeg indstillet samtidig med, at jeg har opsagt mit abonnement og har erstattet det med en af de landsdækkende aviser, som tilsyneladende sagtens kan tiltrække nogle af dygtige journalister, som tilsyneladende forefindes på Vestfyn.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 15. juli 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply