Svinninge borger valgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse

Mikael Skytte fra Svinninge er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse blevet valgt som nyt medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse.

Mikael Skytte fra Svinninge er valgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse.


Mikael Skytte er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med palliation – lindring – siden 2005 og den palliative indsats, vil da også være et særligt fokuspunkt for Mikael Skytte i bestyrelsesarbejdet.

– Jeg vil arbejde for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tidlig palliativ indsats, kræftrehabilitering og forhåndssamtaler om fremtidigt niveau for pleje og behandling bliver en mere naturlig del i behandlingen af mennesker med livstruende sygdom i kommunen og på vores sygehuse, sagde Mikael Skytte i forbindelse med opstillingen til hovedbestyrelsen.

Det er hans håb, at han kan bidrage til, at den palliative indsats i kommunalt regi styrkes.

– Jeg ser de palliative indsatser som meget væsentligt både for bedre at kunne understøtte borgere i kræftbehandling men også for, at man som borger bedre kan have indflydelse på, hvad der ønskes af livet som kræftsyg, og hvad der kan give livskvalitet i den sidste del af livet. Et stærkt kommunalt engagement kan være med til at styrke dette og give et bedre tværsektorielt samarbejde til gavn for de kræftsyge borgere og pårørende.

Denne artikel er publiceret den 7. maj 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply