Læserbrev: Derfor skal Budgetloven skrottes

Redaktionen har modtaet nedenstående læserbrev:

Derfor skal Budgetloven skrottes

Budgetloven betyder at kommunen ikke må bruge mere end vores del af servicerammen – selv om vi har penge i kassen. I Holbæk kommune har vi i budgettet for 2020 aftalt, at udnytte vores del af servicerammen,fuldt ud.

Der er mange velfærdsområder i kommunen som trænger til forbedringer, og jeg tror faktisk også, at det ville have været muligt at få et flertallet i kommunalbestyrelsen med på at gå længere med bl.a. genopretningen af normeringer i dagtilbud, skoler og ældrepleje – hele den grønne omstilling – hvis ikke økonomiske sanktioner ville ramme os, hvis servicerammen overskrides.

Servicerammen er en del af den stramme økonomiske styring af kommunerne, som et folketingsflertal har vedtaget ved at tilslutte sig EU’s finanspagt og vedtage en budgetlov, hvor det samlede underskud på de offentlige finanser ikke må overstige 0,5 % af BNP.

Kommunerne Landsforening har allerede opfordret regeringen til udvide rammerne for kommunernes økonomi. Det er helt nødvendigt, hvis kommunerne skal kunne fastholde og udvikle velfærden i takt med et stigende antal børn og ældre og samtidig skal kunne investere i den helt nødvendige grønne omstilling.
I Holbæk har vi mange store udfordringer der banker på. Og der er penge i kassen.

Derfor kan det kun gå for langsomt med at få skrottet budgetloven og lade kommunerne få selvstyret tilbage.

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)
Medlem af Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

Denne artikel er publiceret den 8. marts 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply