Forlader Lokallisten til fordel for Socialdemokratiet

Lokalliste til Socialdemokratiet.

Sussanne Utoft og Lars Qvist har forladt Lokallisten og vil fremover repræsentere Socialdemokratiet i Kommunalbestyrelse. Foto/Grafik: Holbæk Kommune/Rolf Larsen.


Sussanne Utoft og Lars Qvist forlader Lokallisten for i stedet at blive medlemmer af den socialdemokratiske gruppe.

De to er enige i borgmeser Christina K. Hansens linje og finder, at der er en en stor hhv. Socialdemokratiet og Lokallisten for Hele Holbæk Kommune. Derfor mener de også, at det er et narturligt skridt, at samle kræfterne, hvorfor de har søgt optagelse i den socialdemokratiske gruppe.

I en pressemeddelelse skriver de to nu tidligere Lokalliste-folk:

“Vi forlader Lokallisten med vished om, at vi både i det daglige politiske arbejde og i årlige budgetforhandlinger har sat betydelige spor i de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. Det gælder blandt andet udviklingen af lokalområderne, etablering af cykelstier, udvikling af en langsigtet boligstrategi, understøttelse af det frivillige arbejde, styrkelse af folkeskolen og sikringen af et bredt politisk samarbejde. Det er politiske emner, som vi vil arbejde videre med for fuld styrke alle de steder, hvor vi har indflydelse.”

og de tilføjer:

“Vi betragter det som en succes, at de øvrige partier i kommunalbestyrelsen har taget mange af ideerne og værdierne fra Lokallisten til sig, men det giver samtidig stof til eftertanke – ikke mindst i lyset af, at Lokallisten er en meget lille organisation. Nye, værdier og politik kan langt bedre prøves af og foldes ud i et forum med flere kræfter – og her har vi oplevet, at den socialdemokratisk gruppe har masser af erfaring, energi og stor politisk indsigt. Vi glæder os meget til at blive en del af gruppen”.

Med Sussanne Utoft og Lars Qvists indtræden i den socialdemokratiske kommunalbstyrelsesgruppe, har Socialdemokratiet nu 12 af de 31 pladser i kommunalbestyrelsen.

Leave a Reply