Læserbrev: Økonomisk straf skader velfærden

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Økonomisk straf skader velfærden

Så er budgettet for 2020 vedtaget i Holbæk Kommune.

I Ældrerådet er vi særdeles tilfredse med resultatet.

Vi er især glade for, at de foreslåede besparelser på ældreområdet blev taget af bordet, og at hjemmeplejen fik tilført 8 mio kr. Det fortjener hemmeplejen nemlig.

Vi kunne godt have ønsket os, at der også var blevet tilført plejecentrene 3 mio kr som der lå forslag om – og at man havde afsat penge til etablering af et nyt plejecenter i Holbæk Have.

Men det skal ikke overskygge vore tilfredshed med det vedtagne budget på ældreområdet og glæde over at vores høringssvar er blevet fulgt.

I denne forbindelse vil vi gerne bringe en stor tak til Jeppe Jakobsen, formand for Ældre og Sundhedsudvalget og det øvrige udvalg, som opnåede det gode resultat på ældreområdet.

I ældrerådet har vi under udformningen af vores høringssvar til budget 2020 været belastet af budgetloven, der lægger nogle særdeles stramme krav til de offentlige udgifter.

Efter budgetloven må man nemlig ikke overskride loftet for den kommunale økonomi, uden at man vil blive straffet.

Det betyder blandt andet, at man i Holbæk Kommune ikke kan løfte budgettet til de svageste børn og ældre, hvis loftet for den kommunale serviceramme er nået. Også selv om kommunalpolitikerne har ønsker herom.

Budgetloven sætter derfor vores velfærd på spil, hvis den ikke revideres. Og det betyder reelt, at det kommunale selvstyre delvis er sat ude af kraft.
I ældrerådet er vores holdning, at budgetloven og den kommunale serviceramme skal ændres.

De er ikke fornuftigt, at man i kommunerne ikke er i stand til at gøre det, man politisk ønsker, fordi man skal holde økonomien indenfor den kommunale serviceramme.

Den økonomiske straf, som kommunerne kan få, hvis man overskrider den afsatte ramme, medfører derfor at kommunerne tilskyndes til at bruge færre penge til den borgernære velfærd.

Vi mener ikke det er rimeligt at man skal bruge færre penge til børnepasning, folkeskole og ældrepleje for at undgå en økonomisk sanktion. Det sætter vores fælles velfærd på spil.

Ældrerådet skal på denne baggrund opfordre borgmester Christina K. Hansen og de politiske partiet i kommunalbestyrelsen til at gå videre til deres moderorganisationer og Kommunernes Landsforening med et ønske om at få ændret budgetloven, så man ikke bliver lagt i en spændetrøje, når der skal lægges budget.

Ældrerådet i Holbæk Kommune vil i alt fald søge at sætte sagen på dagsordenen i Danske Ældreråd. Det vil vi gøre, fordi vi ønsker de bedste vilkår for børnene og de ældre.
Steen-Kristian Eriksen
Formand for ældrerådet i Holbæk Kommune

Leave a Reply