16. juni 2024
En del af vådområdet ved Tempelkrogen. Foto: Michael Johannessen.

En del af vådområdet ved Tempelkrogen. Foto: Michael Johannessen.

En del af vådområdet ved Tempelkrogen. Foto: Michael Johannessen.
En del af vådområdet ved Tempelkrogen. Foto: Michael Johannessen.

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Tempelkrogen hædret af FBL.

Først en tak til FBL også kaldet Foreningen til Bygning og Landskabskultur i Holbæk Kommune, ved at de tog Tempelkrogens nye vådområde op på Arkitekturens dag d. 7 0ktober, og påskønne det flotte nær vådområde vi har her ved Tempelkrogen, med uddeling af en æres plakette, som er opsat i området.

Jeg vil ikke undlade at sige jeg er en lille smule stolt af at Holbæk og Lejre kommune i samarbejde med lodsejer og Staten og mange andre er i stand til skabe sådan et vådområde her i Tempelkrogen.

For selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre uden der er en velvilje fra lodsejer og mange andre.

Jeg tror at vi vil se et kommende dyre og fugleliv og blomstrende flora. F.eks. gæs der er på træk m.m. det er jo allerede begyndt.

At det bliver et flot og spændende område, er jeg ikke i tvivl om, men vi må ikke glemme den virkning det har skabt, for at påvirke og forbedre natur og vandmiljøet.

Her tror jeg at vådområder store som her eller de såkaldte minivådområder vil medvirke til at biodiversiteten vil få en fremgang og vil stige. Som Miljøstyrelsen bl.a. skriver ”Vådområder og lavbundsprojekter kan efter en årrække få karakter af en fersk eng, mose eller sø. Så det må forventes at dele af vådområdet med tiden vil blive præget af tilgroning med rød-el og pil på de vådeste arealer og kan blive omfattet af en § 3-beskyttelse.”

Det skal lige siges, jeg har læst mig til, at Vådområder fjerner kvælstof fra det vand, der løber ud i å, sø og fjord. En våd eng på 100 gange 100 meter (1 hektar) kan fjerne mere end 100 kg kvælstof om året.

Området ligger tæt på Lande og Motorvejen ved Vipperød, og det må nok siges at det er blevet noget kønnere at færdes på vejene i området. På landevejen oplever man at biler stopper op og folk går ud af bilen for at se området.

Lad os håber at mange herefter siger – Vi vil bo i Holbæk kommune med den natur de har, en kommune med land, vand, skov, sø, og fjord.

Et vådområde er en af vejene frem, for at naturen med dyre og fugleliv men også insekter m.m. kan blive forstærket.

Hvem kan ikke huske, jeg kan i hvert fald, at når man før i tiden kørte i bil i sommerhalvåret, så var forrude og fronten på bilen spækket til med smadret insekter. Nu kan vi køre uden at der er insekter på forruden m.m., og selv om det var irriterende, så viser det, at det er gået tilbage for Naturen som helhed. Arter, leve og væresteder forsvinder med større hast end nogensinde før. Derfor må vi arbejde for en rig og mangfoldig natur. Et rent miljø. En bæredygtig fremtid. Som sagt en rig natur.

Jeg er godt klar over at et vådområde i Tempelkrogen ikke er nok, men det er der hvor FBL påskønner og som sagt på Arkitekturens dag har hædret området.

Jeg vil slutte med at sige tillykke til FBL for deres valg, og tillykke til borger i Holbæk og Lejre kommune, lodsejer m.fl. med det flotte og naturskønne område.

Med venlig hilsen

Ole Brockdorff
Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, Holbæk Kommune.