21. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Torsdag i sidste uge havde Kommunalbestyrelsen indbudt til informationsmøde om det kommende budget for 2020 for at gøre rede for tankerne bag det forelagte budgetforslag. Men også for at svare på spørgsmål fra tilhørerne i salen og på facebook. Fra Ældrerådet i Holbæk Kommune deltog Johnny Petersen og Steen-kristian Eriksen.

På borgermødet var der bred enighed blandt partierne om, at de beskrevne besparelser på ældreområdet var for meget og for uantagelige. Specielt var der klare løfter om, at besparelserne på Klippekortordningen skulle tages af bordet.

Det er vi glade for.

I ældrerådet er vi dog spændte på, hvordan det endelige budget vil komme til at se ud, og om politikerne vil holde ord om, at ældreområdet ikke skal underlægges de besparelser, der er lagt op til. Vi ønsker nemlig ikke en fortsat udhuling af velfærden på ældreområdet.

Vi vil naturligvis afgive et høringssvar på det fremlagte udkast til budget 2020 fra administrationen, og vil her tilkendegive, at vii finder, at der er tale om et budget, der især rammer de ældre medborgere i Holbæk Kommune på forskellige områder.

Og at der er mulighed for forbedringer.
Samtidig er vi forundrede over, at det nære sundhedsvæsen og de nye opgaver for kommunerne ikke synes at have fundet vej til budgettet og er kun er sporadisk beskrevet.

På samme måde er vi forundrede over, at der på trods af de mange at de gode ord og løfter om. at der hurtigst muligt skulle bygges et nyt plejecenter i Holbæk by, ikke indgår økonomi hertil i budgettet.

Da både det nære sundhedsvæsen og situationen omkring tilvejebringelse af det nødvendige antal plejeboliger er særdeles omkostningstunge finder vi, at det bude det have været indskrevet i budgetforslaget.

Endelig er vi stærkt bekymrede over, at der på mødet blev tilkendegivet at personalet i hjemmeplejen er udsat for et så stort pres, at det medfører stres og andre sygdomme i dagligdagen. Og at politikerne vidste det.

Det er ikke rimeligt – hverken for hjemmehjælperne eller de ældre, der er afhængige af pleje og omsorg.

Johnny Petersen, Ældrerrådsmedlem
Steen-Kristian Eriksen, Formand for Ældrerådet