Læserbrev: Det er uhyggeligt, du

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Det er uhyggeligt, du

Projektmageren Jens Schauman, vil i al sin visdom glæde Holbæk med et nyt stort butikscenter, og har bestilt og betalt det rådgivende ingeniørfirma NIRAS for en analyse af de mange fordele, et sådan center kan give by og egn.

Firmaet fastslår nemlig følgende:

Med den anviste placering, tæt ved Holbæk MEGA Center, og sine 30 nye forretninger samt et par spisesteder, vil det nye BIG Shopping Center fremtidssikre Holbæk som den førende detailhandelsdestination i Nordvestsjælland. Med sin placering ved motorvej og omfartsvej kan centret aflaste trafikken til Holbæk centrum.

Dertil kommer en analyse fra Institut for Center-Planlægning (ICP) der frejdigt vurderer, at en udvidelse af Holbæk MEGA Center med det omtalte BIG Shopping Center, vil trække butikker til Holbæk der endnu ikke er til stede på det danske marked.Har man da hørt mage.

En projektmager kan tilsyneladende få rådgivningsfirmaer til hvad som helst, når blot man betaler godt for det. I dette forår har bl.a. NORDVESTNYT bragt artikler om provinsbyernes trængsler der klart advarer mod større handelscentre uden for byernes midte. Desværre står det nu klart, at analyser fra flere rådgivnings firmaer gerne viser det man vil ha` uanset de negative virkninger på den eksisterende handel.

Holbæk kommunes udvalg for klima og miljø har behandlet projektmagerens henvendelse og forvaltningens fyldige notat, gør tydelig opmærksom på, at udvidelsen strider mod retningslinjer for detailhandelen, da området ligger i landzone og dermed ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der skal udarbejdes større redegørelser om hvordan projektet påvirker den eksisterende detailhandel, og i henhold til planloven skal der gennemføres en debat periode samt afholdes borgermøder.

Alligevel kunne kun et medlem tage stilling til projektet, idet Karen Thestrup (enhedslisten) stemte imod en udvidelse. De øvrige medlemmer undlod at stemme.

Jeg siger som skuespiller Peter Schrøder der i et tidligere satireprogram lørdag aften på TV, altid sluttede med:

”Det er fand`me uhyggeligt, du”

Søren Wolstrup
Pakhusstræde 5
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 3. juni 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

2 kommentarer

  • Allan

    Bare byg det, så man slipper for at gå ned i byen til de butikker der ikke gider sælge noget. Så kan de bagefter hyle over der ikke er nogle kunder

  • Lars Christensen

    Tjae – de forskellige rådgivere kunne jo have ret i deres prognoser, og Projektmageren Jens Schauman satser vel næppe mange millioner uden er grundig vurdering. Alt i alt vil det resultere i lavere priser for forbrugerne og de penge de spare her kan de så bruge andre steder.

Leave a Reply