Biogasmøde ændrede ikke på bekymringer og modstand

Borgmester Christina K. Hansen (S) taler ved borgermødet. Foto: Ole Brockdorff.

Der var fuldt hus onsdag aften i Knabstrup-Hallen til borgermøde om det måske kommende biogasanlæg ved Snævre.

Lad det bare være sagt med det samme: Det var ikke et møde, som gjorde modstandere til tilhængere, eller som minimum beroligede bekymrede borgere fra byerne omkring Snævre.

I forhold til hvordan den slags møder almindeligvis holdes, hvor der først er oplæg og derefter debat, så var mødet onsdag aften lidt anderledes. Her havde man nemlig valgt, at opdele i emner, så man fik debatten ind i mellem i stedet for til sidst.

Langt størstedelen af de fremmødte – for ikke at sige alle – var klart modstandere af et kommende biogasanlæg, her var det stadig frygten for lugtgener som vejede tungt.

Adm. direktør for Nature Energy Ole Hvelplund, oplyste, at man fra NE’s side nok kunne gøre noget ekstra for, at nedbringe niveaut af såkaldte “lugtenheder” bl.a. ved at installere større filtre og forhøje skorstenen.

Udsigten til en stor forøgelse af den tunge trafik, ikke blot ved selve anlægget, men i hele kommunen, som følge af et biogasanlæg, var også blandt de emner, som borgerne udtrykte bekymring om.

Borgmester Christina K. Hansen anerkendte på mødet, at der er brug for en klimaplan, og at, om ikke andet, så har hele debatten omkring biogasanlægget, gjort politikerne i kommunalbestyrelsen mere bevidste om behovet for en grøn omstilling i kommunen.

Vi skal for en god ordens skyld oplyse, at billeder til denne artikel har vi modtaget fra kommunalbestyrelsesmedlem Ole Brockdorff (S), der selv deltog i mødet.

This slideshow requires JavaScript.

Denne artikel er publiceret den 25. april 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply