Læserbrev: Hvem styrer Holbæk Kommune?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Hvem styrer Holbæk Kommune?

”Er det ikke som om det er administrationen og ikke de folkevalgte, der driver kommunen?”. Så klart udtrykker Tim Wermuth det i et læserbrev.

Selv har jeg ofte kredset om samme emne under titlen ”Holbæk kommunes demokratiske problem”. Det er ikke noget nyt fænomen, men det er vokset eksponentielt i indeværende byrådsamling. Problemet består i administrationens manglende evne til at udstyre borgmester, udvalg og kommunalbestyrelse med tilstrækkeligt beslutningsmateriale til, at ethvert byrådsmedlem efter at have stemt kan sige, at hun/han har gjort det på et fuldt oplyst grundlag. Det såkaldte officialprincip.

Vi så i rensningsanlægssagen på Næsset, at byrådet ikke var orienteret om intern dokumentation for det eksisterende anlægs brugbarhed 20 år frem. I sagen om svinestaldsbeklædningen af Havnebyen så vi, at forvaltningen omformulerede byrådets vilje til at omfatte ”lignende” beklædning. I Sportsbysagen så vi, at administrationen ikke havde sat sig ind i forudsætningerne for at deltage i et OPP-projekt. Og i biogassagen så vi, at en dygtig lokalbefolkning overhalede administrationen med oplysninger om vidtgående, udenlandske kapitalfondstyrede planer om udvidelse af anlægget. Ja, enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer har endda fortalt, at de har fået mere viden af at læse Facebook-indslag og læserbreve end af administrationens materialer.

I et behjertet forsøg på at komme prisgivne byrådsmedlemmer til undsætning – og dermed det lokale demokrati – foreslog jeg 5.februar i et læserbrev tre ændringer i den traditionelle måde at behandle sager på i kommunen:
Den mere vidende sagsbehandler skal deltage i sagsbehandlingen i fagudvalget sammen med den faktuelt mindre vidende direktørs go-between politikere og forvaltning, der skal kunne stilles spørgsmål til direktørerne på det åbne kommunalbestyrelsesmøde, så de politikere, som ikke har været med i fagudvalgene kan og offentlighedens spørgetid skal ligge i begyndelsen af byrådsmødet i stedet for til slut.

Disse tiltag ville kunne demokratisere beslutningsprocessen betydeligt, og gøre den mere forståelig for presse og offentlighed.

Borgmesteren har tilkendegivet interesse for forslagene, der er uden omkostninger, og alle praktiseres i flere andre kommuner. Siden har jeg intet hørt. Onde tunger antyder, at administrationen ikke brød sig om forslagene.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
Holbæk

Denne artikel er publiceret den 26. april 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply