Det maritime Holbæk skal styrkes

Foto: Rolf Larsen

Foto: Rolf Larsen

Kommunalbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal lave en samlet udviklingsplan, der binder havnens nuværende og kommende aktiviteter sammen – fra Strandparken i vest til marinaen i øst.

Holbæk Havn er et område under konstant udvikling. Ved den gamle havn er der netop nu gang i byggeriet af en såkaldt barkegryde, foran biografen er der anlagt græsplæner og aktivitetsbaner, og hvor Silvan tidligere lå, skyder Holbæk HavneBy op. Derudover bruges havneområdet til sportsarrangementer og koncerter.

Vil sikre en rød tråd
De mange aktiviteter eksisterer side om side, og kommunalbestyrelsen ønsker at bevare dem alle, men samtidig sikre en rød tråd og en fremtidssikret udvikling af havnen. Derfor skal en ny arbejdsgruppe under netop kommunalbestyrelsen arbejde med en plan for, hvordan hele havneområdet kan udvikles, så der skabes sammenhæng mellem ny og gammel havn og mellem havneområdet og bymidten.

Udviklingsplanen, der kommer til at rumme området fra Strandparken til Holbæk Marina, skal være færdig i august næste år og bliver delt op i en række faser, som kan gennemføres en ad gangen.

– Havnen har en helt særlig plads i vores historie og er et vigtigt element i kommunens DNA. Det skal vi værne om og benytte i endnu højere grad. En samlet plan for området gør det muligt at arbejde efter et fælles mål, men at tage opgaverne i det tempo, som økonomien giver mulighed for, forklarer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Arbejdet med udviklingsplanen kommer til at tage udgangspunkt i eksisterende planer for området og arbejdet i den tidligere havnegruppe.

Tæt samarbejde
På kommunalbestyrelsens møde i onsdags blev der valgt medlemmer til arbejdsgruppen. Udover borgmesteren er det en repræsentant fra hver af kommunalbestyrelsens partier og lister på nær SF. De valgte er således: Christina Krzyrosiak Hansen, Michael Suhr, Ole Hansen, Susanne Utoft, Søren Kjærsgaard, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Leif Juhl, Emrah Tuncer og John Harpøth.

– Der foregår allerede mange og meget forskellige ting på havnen. Arbejdsgruppens opgave bliver at komme med bud på, hvordan der bliver rum til, at de forskellige aktiviteter og områder fortsat kan udvikle sig hver især, samtidig med at vi skaber nye muligheder. I det arbejde er det helt oplagt og meget nødvendigt at inddrage frivillige, beboere, erhvervsdrivende og andre, som har viden om og interesse for området, fortæller borgmesteren.

Arbejdsgruppen har ikke beslutningskompetence og kan altså alene rådgive den samlede kommunalbestyrelse. Gruppen påbegynder arbedjet den 1. maj og fortsætter frem til 31. august næste år.

Denne artikel er publiceret den 20. april 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply