Kommunens plejecentre rammes af strejke

Fagforbundet FOA oplyser, at social- og sundhedspersonalet (SOSU’erne) på Holbæk Kommunes Plejecentre er udtaget til at strejke.

FOA har udtaget Sosu’erne på kommunens plejecentre til strejke. Arkivfoto: Rolf Larsen.


Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område brød sammen i denne uge og derfor udsendes der konfliktvarsler til arbejdsgiverne. Ligesom de andre fagforbund, har FOA udtaget en lang række arbejdspladser rundt om i landet, hvor der skal strejkes. I Holbæk valgte FOA, at det bliver Sosu’erne på kommunens plejecentre, som skal i strejke, hvis ikke der opnås aftale om en ny overenskomst inden.

Strejken kan tidligst begyndte den 4. april, men Forligsmanden har mulighed for at udskyde konflikten 2×14 dage hvis det skønnes, at der er mulighed for en aftale mellem parterne og dermed kan den udskydes til starten af maj.

Denne artikel er publiceret den 3. marts 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply