Kommunens plejecentre rammes af strejke

Fagforbundet FOA oplyser, at social- og sundhedspersonalet (SOSU’erne) på Holbæk Kommunes Plejecentre er udtaget til at strejke.

FOA har udtaget Sosu’erne på kommunens plejecentre til strejke. Arkivfoto: Rolf Larsen.


Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område brød sammen i denne uge og derfor udsendes der konfliktvarsler til arbejdsgiverne. Ligesom de andre fagforbund, har FOA udtaget en lang række arbejdspladser rundt om i landet, hvor der skal strejkes. I Holbæk valgte FOA, at det bliver Sosu’erne på kommunens plejecentre, som skal i strejke, hvis ikke der opnås aftale om en ny overenskomst inden.

Strejken kan tidligst begyndte den 4. april, men Forligsmanden har mulighed for at udskyde konflikten 2×14 dage hvis det skønnes, at der er mulighed for en aftale mellem parterne og dermed kan den udskydes til starten af maj.

Leave a Reply