Nu skal du bruge en ny app til at fortælle om hullede veje og bjørneklo

Med en ny app kan borgerne give kommunen besked om ting som skal fixes – f.eks. huller i vejen og manglende vejbelysning.


Siden sommeren 2013 har det været muligt at gøre kommunen opmærksom på bl.a. huller i vejene, overfyldte skraldespande og manglende vejbelysning via kommunens hjemmeside og en app til smartphones. Den gamle app er droppet og en ny er klar til download i stedet.

Grunden til, at man har droppet den tidligere smartphone-app er leverandørskifte, derfor skal borgere, der gerne vil gøre kommunen opmærksom på ting og sager som trænger til at blive lavet eller skiftet ud, downloade den nye app, der har fået navnet ‘Giv et praj – Holbæk Kommune’. App’en findes til både iPhones og Android-telefoner.

– Vi skifter til den nye app for at opnå en bedre service for vores borgere, som indberetter, samt for at effektivisere de interne arbejdsgange. Samtidig opnås der også en besparelse over tid. Som noget nyt kan borgerne følge status på deres indberetning, frem til sagen er afsluttet. Det betyder også, at der vil være en mere effektiv sagsbehandling end tidligere, da indberetningen havner hos den rette part. Hvis fx vejbelysningen ikke virker, så sendes prajet direkte til udbedring hos leverandøren, fortæller Mads Young Christensen, chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune.

Mange bruger muligheden
Det er populært at gøre kommunen opmærksom på fejl og mangler. I de seneste tre år er der i gennemsnit kommet omkring 1.550 henvendelser årligt til ‘Giv et praj-ordningen’.

Og det er noget, der glæder Mads Young Christensen:

– Vi vil gerne høre de her ting fra borgerne, da vi har ikke medarbejdere, som kører rundt på alle veje på alle tider af døgnet. Og derfor er vi super glade for denne her ordning, hvor borgerne lynhurtigt kan tippe kommunen på en meget simpel måde. For det er meget nemmere, at dem, der er berørte af de forskellige problemstillinger, melder ind, så vi kan køre ud og udbedre problemet. Jo flere, der bruger ordningen, jo bedre, fortæller Mads Young Christensen.

Denne artikel er publiceret den 31. januar 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply