1. marts 2024

Foto: Holbæk Kommune

Foto: Holbæk Kommune
Tirsdag aften fik Christina K. Hansen sat borgmesterkæden om halsen i forbindelse med konstitueringsmødet i byrådet.

Mødeleder var Ole Brockdorff (S), der er det byrådsmedlem, som har siddet længst tid i byrådet. Det var også ham, der havde opgaven med at give Christina K. Hansen det synlige bevis på hendes nye position om halsen.

Det var et flertal på 16 medlemmer bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der formelt valgte hende som ny borgmester for kommunen. Lokallisten, Venstre, Radikale, Konservative og Liberal Alliance undlod at stemme.

I sin efterfølgende tale, takkede hun for tilliden, ikke bare fra sine byrådskollegaer, men også fra vælgerne.

Derefter gjorde den nye borgmester opmærksom på, at man fremover ikke længere ville kalde sig byråd, men “det vi er, en bestyrelse for hele kommunen”. At omdøbe byrådet til Kommunalbestyrelse kræver en ændring af styrelsesvedtægten, og den vil blive fremsat på næste byrådsmøde.

Christina K. Hansen bød herefter medlemmerne velkommen og tillykke med valget, først de nye, som hun præsenterede med navn, og derefter de genvalgte og hun fremsatte ønske om, at den nye kommunalbestyrelse kommer til at arbejde godt sammen fremover “ikke fordi jeg har brug for det, men fordi vores kommune har brug for det”, sagde hun.

På mødet blev blev John Harpøth (DF) valgt som 1. viceborgmester og Søren Kjærsgaard (V) blev valgt som 2. viceborgmester.

Herefter gik man over til valg af medlemmer til de forskellige udvalg, efter et par ændringer blev punktet vedtaget, men allerede om kort tid, vil sammensætningen i det nok vigtigste udvalg Økonomiudvalget, blive ændret. Det vil ske i forbindelse med ændringen af styrelsesvedtægten hvor det besluttes, at samtlige partier og lister vil blive repræsenteret i udvalget i modsætning til i dag.

Til slut besluttedes det at næste ordinære kommunalbestyrelsesmøde blive afholdt den 17. januar.

TV: Det konstituerende byrådsmøde her

This slideshow requires JavaScript.