Henstilling til beboerne i Ladegårdsparken: Smid ikke kanyler i skraldespanden

Foto: Publicdomainpictures.net.


Efter to medarbejdere har stukket sig på en kanyle, har administrationen i Holbæk Boligselskab sat sedler op i opgangene i Ladegårdsparken, hvor der bl.a. gøres opmærksom på, at kanyler ikke må smides i skraldespanden.

I opslaget hedder det bl.a.:

“Både kanyler og barberblade kan indeholde rester af blod, og de skal derfor håndteres, så andre ikke stikker eller skærer sig på dem. Der er også risiko for, at andre kan smittes med for eksempel hiv eller leverbetændelse. Derfor må kanyler og barberblade ikke smides i den almindelige skraldespand, men skal afleveres som specialaffald på genbrugsstationen – eller eventuelt på et offentligt toilet, hvor der er opsat metalbeholder til barberblade og kanyler”.

Denne artikel er publiceret den 6. december 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply