27. februar 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Kære Byråd

Til vælgermødet på Orø, blev der oplyst fra et parti som ikke er valgt ind på nuværende tidspunkt og fra formanden fra beboerforeningen, at der har været sag i ankestyrelsen, om at Holbæk Kommune ikke overholder loven på Orø.

Dette er IKKE korrekt.

Der er til ALLE kommuner i Landet sendt en skrivelse fra ankestyrelsen, at ligegyldigt hvor i en kommune man bor, altså også på en ø, så har man krav på samme ydelse som resten af kommunen.
Når det så er slået fast, så vil jeg gerne her ridse op hvad der er fakta og hvilke tiltag vi har gjort i forhold til natdækning på Orø:
Som I måske husker var der et tidspunkt, hvor det var oppe og vende, at nattevagten skulle komme fra Holbæk når der blev kaldt på Orø, dette var der INGEN i udvalget Aktiv hele Livet som var enige i, derfor blev der undersøgt om der kunne ansættes f.eks. en sovende nattevagt, som boede på øen, eller om der var en af de allerede ansatte i ældreplejen som ville have jobbet fast, dette viste sig desværre ikke at være en mulighed da der ikke var nogen ansøgere.

Til trods for ansættelsesstop, valgte vi at opslå stillingen eksternt også, det gav desværre heller ingen ansøgere. Der skulle derfor findes en holdbar løsning.

Det er derfor blevet til at der til hver nattevagt møder en ind i Holbæk, sammen med resten af de nattevagter der dækker Holbæk, som tager den sene færge til Orø, er på øen hele natten og tager den første færge hjem igen.

Det betyder at natdækningen på Orø er den samme som i resten af kommunen, men det betyder at der er en time hvor der ikke er en på øen, dette da rejsetiden i forhold til FOA skal medregnes i arbejdstiden.
Alle bliver enkeltvisiteret, og det er korrekt at man naturligvis skal vendes i løbet af natten hvis man har en visitation til dette, så det er IKKE korrekt når der blev fortalt at man ikke bliver vendt. Man kan opleve at der er enkelte af borgerne der har fået rykket lidt på deres tider, men naturligvis er ingen interesseret i at borgerne får liggesår eller det der er værre, det vil ikke gavne nogen og allermindst borgerne.

I vores kvalitetsstandarder er der optil 45 minutters responstid i hele kommunen når der kommer et kald.
Det kan man så være enig eller uenig i om er godt nok, men det er det der pt er muligt med det budget som byrådet har vedtaget, også fremadrettet for de kommende år, medmindre der flyttes rundt på pengene under servicerammen, ingen af partierne har sat ekstra af til ældreområdet heller ikke partiet udenfor budgetaftalen.

Til sidst vil jeg gerne stille et spørgsmål til formanden for Lokaludvikling Michael Suhr:
Som tilhører og nuværende medlem af byrådet undrer jeg mig over at høre, at vi som kommune har sagt nej til at deltage i at der kommer lejeboliger på Orø. Iflg. formanden for beboerforeningen er der et boligselskab der vil bygge, er det noget som man i Lokaludvikling har haft med tilbage til byrådet og i så fald har jeg så sovet i timen eller er det ikke korrekt at der er et boligselskab der vil bygge? Og er det korrekt at kommunen har sagt nej til at bidrage med den procentsats vi ved et sådant byggeri bidrager med?

Dette skriv sendes også til Holbækonline, så de der var tilstede får mulighed for at se svaret.

Pernille Kruse
Formand for
Aktive hele Livet
Sundhed og Omsorg

2 thoughts on “Læserbrev: Kære Byråd – der har ikke været sag i ankestyrelsen om Orø

 1. Kommentar til Pernille Kruses brev om ældrepleje og lejeboliger.
  Hvis jeg har sagt på vælgermødet i onsdags I Orø hallen, at Holbæk Kommune har fået besked fra ankestyrelsen om at kommunen handler ulovligt vedrørende ældrepleje på Orø, må jeg desværre dementere dette. Det jeg ved er, at ankestyrelsen har udtalt sig om lignende problematikker på andre småøer, og at der generelt foregår forskelsbehandling på øerne i forhold til fastlandet. Grunden til, at ankestyrelsen ikke har udtalt sig om Orø, kan muligvis være, at forholdende ikke har været rejst overfor styrelsen. Hvorom alting er, er det et faktum, at der ikke er dækning mellem klokken 6 og klokken syv om morgenen på øen, og at der er eksempel på, at en terminal borger er sendt hjem til egen bolig og her ikke har fået den fornødne pleje.
  Med hensyn til lejeboliger har jeg personligt fået oplyst af VAB, at de ikke vil bygge på Orø så længe Holbæk Kommune ikke vil/kan yde deres del af udgifterne. Jeg har ikke haft grund til at tvivle på disse udtalelser, men skal selvfølgelig beklage, hvis de er forkerte. Omvendt vil jeg sige, at hvis det ikke er tilfældet, altså at Holbæk gerne vil være med, så vil vi meget gerne, at der bliver lavet en aftale, så der kan blive bygget nogle af de lejligheder, der er så efterspurgte her på Orø hurtigst muligt.
  Med venlig hilsen
  Jens Bloch
  (Formand for Orø Beboerforening)

Comments are closed.