Læserbrev: Borgmesteren, Sportsbyen og valget

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Borgmesteren, Sportsbyen og valget

Kommunevalget nærmer sig med hastige skridt og kommunens økonomi hænger i laser samtidig med at mange af kommunens borgere har svært ved at bestemme sig for, hvem der skal have krydset til november, hvilket er fuldt forståeligt.

Der er naturligvis mange ting, som er årsagen til Holbæk Kommunes dårlige økonomi, hvilket bl.a. også skyldes byrådets vedtagelse af Sportsbyen, hvorfor der her følger lidt historik fra det sidste kommunevalg.

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen


Natten mellem den 19. og 20. november 2013 indgik B, C, DF og V en konstitueringsaftale for den kommende periode 2014-2017 og genvalgte Søren Kjærsgaard som borgmester. Straks efter underskrev de samme partier, på opfordring af borgmesteren, en samarbejdsaftale med socialdemokratiet. Borgmesteren ønskede at få et så bredt samarbejde i byrådet som muligt og samtidig kunne han med socialdemokraterne sikre borgmesterens drøm om en Arena ved Omfartsvejen. For den handel fik socialdemokraterne to formandsposter. I samarbejdsaftalen hedder det bl.a., at budgetaftalen fra 2014-2017 gennemføres og budgetårene 2015-2017 skal i balance, ligesom der skal være midler til vækst og udvikling.

De fem partier ville sikre kommunen en langsigtet udvikling, hvorfor de øgede 365 dages likviditet til 170 mio. kr. i 2018.

Det blev aftalt, at Holbæk Arena ikke må bygges på bekostning af andre idrætsfaciliteter og må ikke påvirke den daglige service på kernevældfærdsområder.

Samtidig starter byrådsperioden med administrationens advarsel om, at der er en udfordring med et underskud på 204 mio. kr., som i løbet af sommeren 2014 vokser med 100 mio. kr. – altså til 304 mio. kr. Der er allerede dengang ikke styr på økonomien.

Allerede i 2013 udskrev Holbæk Byråd en arkitektkonkurrence for fremtidens idrætsfaciliteter i Holbæk. Der var fem firmaer, som deltog, hvor opgaven var at tegne en masterplan for Holbæk Arena og udforme første etape af det kommende arenabyggeri. Vinderprojektet blev offentliggjort i sommeren 2013 og blev vundet af firmaet COBE, men byrådet foretager sig ikke mere i 2013, der er jo kommunevalg den 19. november, hvorfor sagen udsættes til det nye byråd er tiltrådt.

Den 14. maj 2014 sætter borgmesteren et punkt på byrådets dagsorden om godkendelse af et udbudsmateriale til et OPP for første etape af Arenaprojektet med et samlet projekt på ca. 9.000 m2. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, men et flertal får gennemført, at der nedsættes en styregruppe, der skal undersøge alternative placering for på den måde at få det bedste grundlag for en beslutning i foråret 2015. Alle partier fik en plads i styregruppen for at sikre, at alle er tæt på projektet og får at sikre, at alle får set og behandlet de alternative placeringer, der er vist i dagspressen. Styregruppen fik aldrig en gennemgang af de alternative forslag og forslagsstillerne kom aldrig i dialog med byrådet. Derimod holdt byrådet flere møder med arkitekt Kullegaard og Carsten Damgaard. Borgmesteren og flertallet ønskede ikke andre projekter på dagsordenen.

Den 12. november 2014 fremsatte borgmesteren en principbeslutning om Holbæk Arena til afstemning i byrådet. 14 stemte for Holbæk Arena som en central idrætsfacilitet og 14 stemte for at det skulle være en ny decentral model, men ingen stemte for renovering af eksisterende faciliteter. Willy Lisby, Chr. Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær undlod at stemme. Det indebar, at de 3 venstrefolk herefter blev jaget vildt af venstres bestyrelse og de øvrige venstrefolk i byrådet, hvilket medførte, at Søren Stavnskær og Chr. Ahlefeldt-Laurvig senere meldte sig ind i Liberal Aliance.

På samme tid rejser en større delegation fra Holbæk til Kina i forbindelse med kultur og sportssamarbejde. I denne rejse deltager i alt 15 personer: De 11 er fra kommunens administration og repræsentanter fra Stenhus Kostskole samt Holbæk Erhvervsråd. Fire politikere er med: Borgmesteren, Kurt Næstved, formand for Projektudvalget for Vækst, Emrah Tuncer, formand for Kultur og Fritid samt Finn Martensen fra socialdemokraterne. Så kan man spørge: Hvorfor skulle Finn Martensen med på turen – jo, for at få partiet til at stemme for Arenaprojektet?

For at sikre sig et flertal for Arenaprojektet indgår borgmesteren i foråret 2015 en udvidet samarbejdsaftale med socialdemokratiet, der sikre, at socialdemokraterne ville stemme for Arenaprojektet, hvilket partierne bliver oplyst om en uge før afstemningen.

26. marts 2015 fremsætter borgmesteren et nyt Arenaprojekt, der kommer til at hedde Holbæk Sportsby. Projektet er nu med alle faciliteterne vokset til ca. 22.000 m2, hvilket er en væsentligt højere kapacitet end de 9.000 m2, som foreningerne oprindeligt havde ønsket. Borgmesteren indstiller, at der gennemføres udbud for den nye Holbæk Sportsby. 20 byrådsmedlemmer stemte for, mens 7 medlemmer stemte imod: John Harpøth, Peter Hansen, Karen Thestrup Hansen, Leif Juhl, Steen Klink, Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig. Solvej Pedersen undlod at stemme. Sine Agerholm, Michael Suhr og Willy Lisby var ikke til stede.

Omstillingsgrupperne arbejder hele 2015, men kan ikke finde og nå de ønskede besparelser, hvilket byrådet fik oplyst allerede i ved budgetopfølgningen i januar 2016. I det oprindelige budget 2015 havde budgettet et underskud på 74 mio. kr., men ved budgetopfølgningen januar 2016, var beløbet steget med yderligere 87 mio. kr. Der var et kassetræk på 162 mio. kr., ganske få måneder før et flertal vedtog Holbæk Sportsby.
Det ser altså alvorligt ud, hvilket efter forvaltningens mening bl.a. skyldes, at politikerne ikke har gennemført de effektiviseringer, som forvaltningen i 2014 havde lagt op til. Der er altså nogen, der har haft interesse i at dysse fakta ned, da borgmesterens Sportsby skulle vedtages i april måned.

Den endelige vedtagelse af Holbæk Sportsby med konsortiet Morten C. Henriksens tilbud skete på byrådsmødet den 21. april 2016. 19 byrådsmedlemmer stemte for og imod stemte 10 medlemmer: Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig (L), Willy Lisby (V), John Harpøth, Peter Hansen og Steen Klink (O), Michael Suhr (C), Karen Thestrup Hansen og Leif Juhl (Ø) og Solvej Petersen (UP). To socialdemokrater Sine Agerholm og Finn Martensen var ikke tilstede, hvilket kan virke meget behageligt for de to, der senere forlod deres parti og stiller op på egen lokalliste.

Sidst på efteråret i 2015 får byrådet at vide at omstillingsgrupperne ikke har nået deres mål, hvorfor der således stadig er et underskud på 100 mio. kr. Allerede efter nytår 2016 meddeler administrationen at underskuddet er skredet med yderligere 104 mio. kr., så det nu ligger på godt 204 mio. kr. Det ser altså alvorligt ud, hvilket efter forvaltningens mening bl.a. skyldes, at politikerne ikke har gennemført de effektiviseringer, som forvaltningen i 2014 havde lagt op til.

I juni måned 2016 bliver der indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde for at få gennemført store besparelser (budgetrevision), men der var sportsbyen vedtaget og byggeriet kunne gå i gang. Kommunen skal holde budgettet skriver forvaltningen. Kommunen har store udfordringer i at holde budgettet på driften, hvilket vil betyde, at Holbæk kan blive ramt af sanktioner fra regeringen.

Man mangler flere hundrede mio. kr. på det tidspunkt sportsbyen bygges, pengekassen er så godt som tom. Det virker ganske uansvarligt at sætte dette byggeri i gang, når pengene er brugt, ligesom der heller ingen penge er til andre opgaver end sportsbyen i 2018 og 2019.

Det hele var bekendt af borgmesteren, men hans projekt skulle med vold og magt føres igennem. Borgmesteren fortiede den økonomiske sandhed. Udvalgsformændene erkendte, at der var store problemer – og med disse formænd – dog undtaget John Harpøth og Michael Suhr havde borgmesteren let spil til at få byggeriet igennem.

Det officielle tal for hele byggeriet af sportsbyen er 363 mio. kr. inkl. byggemodning, men allerede i 2015 skulle der tillæggs 15-20 mio. kr., som kommunens forsyningsselskab skal ofre på projektet – altså en skjult meromkostning på projektet.

OPP koster 191 mio. kr. og hertil har man fået en fritagelse på 75 mio. kr. for deponering. Der skal altså deponeres 116 mio. kr. i Sparekassen Sjælland. Et deponeringsbeløb som kommunen får tilbage over en årrække.

Driften af sportsbyen er sat til 8,5 mio. kr. inkl. det årlige deponeringsbeløb, så driften er reelt 13,5 mio. kr. Om 25 år skal Holbæk Kommune lægge 92 mio. kr., som slutrate for at overtage Holbæk Sportsby. Det vil sige, at likviditeten bliver drænet yderligere.

Der er altså ikke plads til andre anlægsopgaver, når man også har overførelser fra 2016 til anlæg, der er blevet udsat. Holbæk ”finten” kom i spil, at lade byggeri starte og udskyde betaling til entreprenøren til året efter. Men den gik altså ikke – det må man ikke.

Holbæk Kommune har søgt om en skatteforhøjelse for 2018 på 100 mio. kr., men ministeriet har kun givet tilladelse til at hæve skatten med 43,5 mio. kr. og det forlyder, at kommunen i 2018 låner 97 mio. kr. for at få det hele til at hænge sammen og disse midler skal tilbagebetales over 10 år til næsten ingen renter.

Borgmesterens byggeri: Holbæk Sportsby, svag ledelse af byrådets arbejde og manglende orienteringer, en form for lukkethed som har skabt stor utilfredshed hos mange byrådsmedlemmer – sagt på en anden måde: Der er i høj grad opstået politisk kaos, der sjældent ses i det lokalpolitiske arbejde.
Ikke alle politikere i Holbæk Byråd vil lytte til administrationen eller lære af sine fejl og samtidig se vælgerne i øjnene.

Med udgangspunkt i ovenstående håber jeg, at det nu for nogle måske bliver lidt lettere at beslutte, hvor krydset ikke skal sættes i november måned

Knud Erik Hansen
Pakhusstræde 7,
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 1. oktober 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

6 kommentarer

 • Sonja Madsen

  Wauw!
  Du har godt nok fulgt med Knud Erik.
  Med det udgangspunkt, kan ingen da længere være usikker på, at der for alvor er brug for et helt nyt byråd.

 • Steen Klink

  Godt skriv

 • Simon P. Beyer

  Ja, tænk engang at have en borgmester som vil investere i sin by, fremtidssikre idrætten og tiltrække nye borgere. Det er nærmest skandaløst.

 • Sten

  Nemlig Simon, for lånte penge! Hvem investerer i en ny båd, hvis de faste udgifter er i minus?

 • steen-kristian eriksen

  God indføring i udfordringerne i Holbæk Kommune. Og et klart signal til alle om at der brug for et systemskifte – men også, at der er brug for nye kræfter.
  Steen-Kristian Eriksen, kandidat til byrådet for SF

 • Per

  Tak!
  Når man er bosidende i den yderste ufasionable syd-østligste del af kommunen, hvor man ikke engang får lokale aviser fra Holbæk er det svært at orientere sig om sportsbyen – udover man ved noget er helt galt. Vi har 30-40 min kørsel til Holbæk, og kommer aldrig, som i aldrig!, til at få glæde af dette vanvittige projekt. Men får “glæde” af skatteregningen. Upåagtet hvad man normalt måtte stemme politisk, kommer dette nu ikke til at ske! også “Tak” til borgmesteren, “Tak” til Venstre.

Leave a Reply