Læserbrev: Dialog skaber resultater

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Dialog skaber resultater

For mig er den direkte dialog i hverdagen og i politik meget vigtig. Det politiske møde kan på trods af baggrund, afstand og partitilhørsforhold, skabe en fælles forståelse for hinandens problemer og udfordringer.

Denne virkelighed oplevede jeg for alvor, da jeg i sommerferien mødtes med en lokalpolitiker fra den anden side af landet, byrådsmedlem for Venstre i Fredericia Kommune, Frances Emily O’Donovan. Frances var i høj grad villig til at fortælle mig om sin politiske karriere og den stilling, hun har opnået i dag. Vi havde en rigtig god og lærerig dialog om lokalpolitik i henholdsvis Fredericia og Holbæk Kommune. Det er, hvad jeg kalder politik i øjenhøjde.

Derudover lærte vi hinanden bedre at kende, hvor vi både snakkede nærmere om hinandens dagligdag, familie og uddannelsesbaggrund. Frances og jeg er helt enige om, at den politik, der føres, betyder noget for den enkelte borger – især i lokalpolitik, hvor det handler om borgernes hverdag og kernevelfærd. Selvom Frances og jeg partipolitisk ikke er fra samme fløj, og selvom vi er fra to forskellige kommuner, havde vi alligevel mange ting til fælles. Vigtigst af alt har vi begge visioner for den kommune, vi stiller op i, og vi brænder begge for at gøre en forskel for vores medborgere.

Byrådet skal repræsentere vores kommune, og alle generationer skal være med til at løfte i flok. Det politiske niveau og løsninger styrkes med flere unge og mennesker med forskellige baggrund. Her vil jeg stå som en garant for, at de unges stemme også høres i Holbæk Byråd. Som Socialdemokratiets yngste byrådskandidat i Holbæk Kommune og som studerende ønsker jeg at gøre en indsats for børne- og ungeområdet, uddannelsesområdet og integrationsområdet. Det er netop tre vigtige politiske områder, som jeg i mange år selv har været inde i og arbejdet med. Både i hverdagen, men også ude i foreningslivet.

Jeg ser frem til, at jeg forhåbentlig får muligheden for at skabe de bedste vilkår for vores borgere i vores fælles kommune. Og det er jeg indstillet på at gøre på tværs af partilinjer. Sammen er vi stærke, og sammen kan vi finde de bedste løsninger. Selvom Frances og jeg har forskellige ideologier, forhindrede det os på ingen måde i at mødes i demokratiets ånd og dele erfaringer – og det vil jeg gøre mit bedste for, at fremme i Holbæk Byråd. For dialog skaber resultater.

Skrevet af:
Derya Tamer
Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune, nummer 6 på liste A.
Studerer på kandidatuddannelsen inden for fagene Dansk og Politik & Administration på Roskilde Universitet.

Denne artikel er publiceret den 22. september 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply