Læserbrev: Holdt foran… Nu skal der handles

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Holdt foran… Nu skal der handles

På den sidste dag i august meddelte Nordvestnyt, at en af kommunens skoler har et merforbrug på 8,6 millioner kroner. Dagen efter meddelte samme skoles leder, at der fremover vil blive administreret ulovligt ved at sende eleverne hjem, hvis der ikke kan skaffes vikar, og dagen efter igen oplyste Nordvestnyt, at der skal spares 138 millioner på 2018-budgettet. Bare som det ser ud lige nu!
Ved at tænke ti år baglæns, står det lysende klart, at kommunens administration og byråd på intet tidspunkt siden kommunesammenlægningen har produceret et holdbart budget. Jeg nævner ingen tal for overforbrug, regnefejl, underbudgettering og mangelfuld rådgivning.

Derimod vil jeg foreslå, at vi lukker ned for ærgrelserne og de vrede udbrud og stiller os selv nogle spørgsmål:

– Ved det eksisterende hierarki på Havnevej, hvad der foregår ude i kommunen?
– Hvem søger den enorme stab af rådhuschefer egentlig oplysninger hos til brug for budgetforslagene?
– Hvem på rådhuset har fx sidst talt med en rigtig SOSU, pædagog, hjemmehjælper, gartner eller lærer om arbejdsvilkårene uden for rådhuset?
– Hvornår har rådhuscheferne sidst talt med en repræsentant for det brede begreb ”brugerne”?

Kort sagt: Har vi den rigtige organisation i kommunen? Mit svar er ”nej”.

– Med et nysammensat byråd har vi anledningen til at gøre op med den triste fortid. De medarbejdere, som ved hvad der skal til for at drive præcis deres område på en seriøs og borgervenlig måde skal ind i budgetarbejdet. Og ikke kun via en gidselfunktion i et MED-udvalg.
– De medarbejdere, der møder deres brugere hver dag, skal have fornuftige aftalevilkår for deres arbejde fra dag ét.
– De frontledere, der møder borgerne hver dag, skal bidrage med deres viden og behov om deres arbejdssted. De skal deltage og være ansvarlige for både deres professionelle job og for den tilhørende økonomi. Naturligvis sammen med deres brugerbestyrelser.
– Og som en følge af, at der således flyttes et reelt ansvar ud af rådhuset, skal de gigantiske lag af ledere på rådhuset naturligvis reduceres.
– Men det er ikke et fikst konsulentfirma, der skal købes ind med et organisationsforslag, som firmaet lige har solgt til nogle andre kommuner. Det er det ansvarlige byråd, som fortæller, hvordan det vil have det de næste fire år.

Når jeg læser, hvad jeg har skrevet, kan jeg godt se, at det kan virke som en trussel for nogle. Det er det ikke. Det er et løfte. Modstandere vil spørge, om vi da har en plan for denne alvorlige proces? Svaret er, Ja det har vi.

Bent Brandt
Byrådskandidat (K)
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 5. september 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply