Læserbrev: Nye folk nye skikke

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nye folk nye skikke

På borgermødet i Rotationen for nylig, noterede jeg mig, at der blandt politikerne var enighed om at foretage en undersøgelse af, hvem der vidste hvad, om kommunens økonomi på tidspunktet for vedtagelsen af etableringen af sportsbyen den 21 april 2016.

Det vil ikke kræve særlig stor arbejdsindsats, idet hele byrådet vidste, eller burde have vidst, hvor slemt det stod til, og at der manglede et trecifret millionbeløb for at budgettet for 2016 kunne realiseres.

Årsregnskabet for 2015, der blev aflagt den 6 april 2016 for Byrådet, viste et regnskabsresultat på -143 mio. kr., og budgetrevision 2 for 2016, der forelå flere dage før mødet den 21 april, hvor sportsbyen blev stemt igennem med snævert flertal, viste at der måtte forventes et underskud for hele året på 112 mio. kr.

Hvis byrådets medlemmer ikke kendte de økonomiske udsigter, var det ikke fordi de ikke var tilgængelige, en søgning på nettet og en forespørgsel til kommunaldirektøren ville have givet alle nødvendige oplysninger.

Flertallet vedtog sportsbyen, vel vidende, at økonomien ikke var til det, de håbede og troede måske på, at økonomien kunne rettes op i løbet af 2016.

Men hvor naiv har man lov til at være, ganske kort tid efter vedtagelsen blev det nødvendigt at foretage besparelser på budgettet for 2016 med 40 mio. kr.

Jeg noterede mig at flertallet af politikerne der var tilstede i Rotationen, stort set kun havde et forslag til løsning af problemet, en skattestigning i 2017 på 30, 60, 80 ja op til 100 mio. kr. eller mere, alt efter hvilke parti man tilhørte.

Men det løser jo intet problem i den situation vi står i nu, der skal meget mere til. Der er brug for en langsigtet politik, der sætter fokus på de problemer der er skyld i, at kommunen er bragt på fallittens rand. Der er brug for sund fornuft, rettidig omhu og hårdt arbejde for at bringe balance i budgettet i 2017, år og i årene fremover.

Der er brug for samarbejde, ligegyldig om man er rød, blå, blegrød eller lyseblå, må man lade partipolitikken vige for et samarbejde om en målrettet redningsplan, der i 2018 bringer kommunen på samme økonomiske stade som den var, før den snart afsluttede valgperiode.

Jeg håber at der blandt kandidaterne der stiller op til byrådsvalget, findes nogle troværdige, iderige, fornuftige og realistiske personer, der tager hvervet som byrådsmedlem så alvorligt, at de holder sig orienteret om hvad der foregår i kommunen, også mellem byrådsmøderne. Vi har brug for personer der har format og lederevne, hvis kommunen skal bringes på fode igen.

De fleste af de nuværende byrådsmedlemmer har efter min opfattelse diskvalificeret sig selv, og fortjener ikke genvalg.

Hans Jørgen Larsen
Æblevang 52
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 20. juni 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply