Avis: Regnefejl i kommunen på 148 mio. kroner

Kommunens administration har regnet 148 millioner kroner forkert. Arkivfoto: Rolf Larsen.


Holbæk Kommune har lavet en regnefejl på 148 millioner kroner. Det skriver Nordvestnyt.

I dagens udgave af dagbladet Nordvestnyt kan man læse, at administrationen i Holbæk Kommune regnede forkert, da man tidligere på året lavede den såkaldte likviditetsprognose, der skulle vise hvordan kommunens kassebeholdning ser ud fremadrettet. I den forbindelse blev der lavet en regnefejl på 148.000.000 kroner og dermed blev vurderingen af hvornår Holbæk Kommune igen kunne få penge i den tomme kommunekasse forkert.

Borgmesteren utilfreds
Borgmester Søren Kjærsgaard (V) er langt fra tilfreds med administrationens regnekundskaber:

– Det er utilfredsstillende, at vi ikke kan regne med de oplysninger, vi får i byrådet. Det kan vi ikke leve med. Fremadrettet vil der være en skarpere kontrol med udregningen af prognoserne, så det ikke kommer til at gentage sig, siger Søren Kjærsgaard til dagens udgave af Nordvestnyt.

Denne artikel er publiceret den 27. maj 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

3 kommentarer

 • Søren Wolstrup

  Det er en grusom læsning, først i Nordvestnyt og nu her på holbaekonline.
  Den kommunale administration har, jeg ved ikke for hvilken gang, fremsendt
  forkerte tal når det drejer som kommunens økonomi.
  Borgmesteren er overrasket og utilfreds med tallene,og retter skarp
  kritik af administrationens beregninger. Vi må for fremtiden have en skarpere
  kontrol af disse prognoser, tilføjer borgmester, Søren Kjærsgaard.
  Hertil er kun at sige, at i enhver privat virksomhed var den/de ansvarlige
  blevet fyret.

  Søren Wolstrup

 • Jens Anker

  Der må, og skal skæres i de offentlige udgifter, for det er fuldstændig urealistisk at tro vi kan fortsætte med dette statstyranni vi har i kraft af de offentlige udgifter, hvor man deler pengene ud til sine gode venner og genere de produktive erhverv, det så ledes logik at der skal skæres i det offentlige, når de ødsler med pengene på den måde som de gør her, så hvis Danmark skal være lykkeligere, rigere og stærkere, og mennesker skal i arbejde så skal dette forhold have nøje kontrol, men hvis vi lader statstyranniet kører, og fortsætte som det ses nu, og ud fra et hensyn til de 9 partiers egne egoistiske interesser herunder Venstre som borgmesteren repræsentere, så er Danmark faldet.

 • TIDLIGERE KOMMUNALDIREKTØR I HOLBÆK KOMMUNE TJENTE MERE END STATSMINISTEREN

  Det er jo ikke første gang at forvaltningen i Holbæk Kommune ikke har styr på økonomien: Holbæk kommune har tidligere været en hårsbredde fra at blive sat under administration af indenrigsministeriet…
  Den tidligere kommunaldirektør Hans Søie blev netop ansat for at rette op på økonomien og -styringen.
  Han startede med at forlange 300.000 ekstra i løn (udover den topløn han fik i forvejen).
  Det fandt ansættelsesudvalget ingen problemer med…. Byrådet gjorde mig bekendt intet ved det.
  Så det medførte at den tidligere kommunaldirektør i Holbæk kommune tjente mere end den daværende statsminister !
  Det kunne være at den udstrakte vilje til at være generøse fra forvaltningen i Holbæk kommune er en medvirkende årsag og en del af problemet med en forvaltning i Holbæk kommune som opfører sig som om der ikke er grænser for høje lønninger til et stigende antal akademikere.

  BØR FÅ ANSÆTTELSESMÆSSIGE KONSEKVENSER

  Hverken borgerne eller byrådet kan regne med forvaltningen i Holbæk kommune når det handler om økonomi. Der bliver sandsynligvis IKKE placeret et ansvar som får ansættelsesmæssige konsekvenser og som Søren Wolstrup skriver: “Så var de blevet fyret hvis der var tale om en privat virksomhed”.

  KOMMUNAL GAVEBOD TIL FORBINDELSER/VENNER

  Og så har der som andre skriver været gang i “gaveboderne” til venner og forbindelser i Holbæk kommune.
  Hvordan kan man fra politisk hold forsvare at der i den kommende weekend afholdes en såkaldt havnekulturfestival hvor det er skatteyderne i Holbæk kommune som betaler for gildet, og en evt. fortjenesten indhentes af de private aktører som driver forretninger…?

  LUKKET FORVALTNINGKULTUR I HOLBÆK KOMMUNE
  Et andet sted der er massive udfordringer i den kommunale forvaltning i Holbæk kommune er den lukkede forvaltningskultur der er i Holbæk kommune: Grundlæggende retssikkerhedsregler overholdes IKKE. Det er dokumenteret af f.eks Hovsa Holbæk og andre personer (herunder undertegnede) at Holbæk kommune “glemmer” at overholde gældende lovgivning om aktindsigt.
  Der er en forvaltningskultur i Holbæk hvor der IKKE:
  – Offentliggøres regnskaber for henholdsvis VisitHolbæk, Holbæk erhvervsforum, Skvulp

  Jeg vil råde borgerne og vælgerne i Holbæk kommune til at sætte fokus på hvilke politiske partier som kan garantere at de vil arbejde for at:
  – Rette op på Holbæk kommunes elendige og amatøragtige økonomistyring (det er jo ikke første gang det sker..)
  – Arbejde for at synliggøre regneskaber for f.eks Holbæk erhvervsforum og VisitHolbæk
  – Arbejde for at Holbæk kommune overholder gældende lovgivning indenfor retssikkerhedsområdet og begynder at indfri lovens regler om aktindsigter
  – Arbejde for at venner, bekendte o.l. bliver forgyldt fordi de er personlige venner med politikere
  – Arbejder for at Skvulp organisatorisk fjernes fra Holbæk teater og at regnskabet offentliggøres (der er jo skattekroner som bruges på det.).

  LIBERALE ERHVERV OG PRIVATE AKTØRER PÅ KONTANTHJÆLP
  Og så er der også en del aktører i Holbæk kommune som nu er blevet vant til at det er andre som betaler for dem (læs skatteyderne) f.eks:
  – Holbæk Erhvervsforum
  – Turistaktører
  – Foreningen for vækst i Holbæk by
  – Holbæk handelsstandforening: – Konfronter de politikere som stemte ja til at skatteyderne i Holbæk kommune skulle betale 800.000 Kr for ny julebelysning og som kun gik til Holbæk midtby (det var så lige 4 gange det beløb som man brugte fra Københavns kommune til julebelysning).

  VIL VÆLGERNE SÆTTE EN STOPPER FOR NEPOTISMEN I HOLBÆK KOMMUNE
  Jeg håber skatteyderne og vælgerne i Holbæk kommune snart er parat til at gøre op med den kommunale og private elite som efterhånden har noget der minder om kommunalstøttet monopol på at være kommunale samarbejdspartnere, og til at gøre op med diverse “vennetjenester” som betales af skatteyderne.
  Er det en kommunal basisopgave at yde økonomisk støtte til private koncertarrangører ?
  Og give dem underskudsgarantier…?
  Er det en kommunal basisopgave at yde kommunal støtte (for skattekronerne) til venner i de Liberale erhverv (læs kontanthjælp uden krav om aktivering).

  Det nuværende flertal i byrådet bør udskiftes med et nyt flertal hvor der sættes en stopper for det politiske/private indavl der er gået i den og som kan eksemplificeres med mange sager.

  Den kritiske mediedækning fra den liberale mediekoncern sjællandske nyheder skal skatteyderne og vælgerne i Holbæk kommune ikke forvente for meget fra.

  PS: Demokratiopfattelsen i Holbæk kommune kan sammenlignes med det som vi i Danmark kan finde på at kalde for “bananstater” (underforstået lande hvor demokrati og den demokratiske proces er sat ud af spillet) når en såkaldt tværpolitisk valgkoordinationsgruppe kan finde på at arrangere det sådan at man til det afsluttende vælgermøde i Holbæk kommune på Elværket har sørget for at det er den regionale og lokale mediebaron og kendte Venstremand Torben Dalby Larsen som er ordstyrer.
  Omvendt har socialdemokarterne god støtte fra TV2 Øst som foretrækker socialdemokraterne når der skal interviewes politikere, og ikke (citat): “Har plads til alle spidskandidaterne til kommunalvalget (2013) i studiet – og derfor kun invitere udvalgte”….!

  Jeg vil holde øje med den kommende nye byråd.

  Tidligere opstillet til KV13 for Lokallisten Holbæk
  (som intet har at gøre med den tidligere socialdemokratiske udbrydergrupper som vil starte deres egen lokalliste)

  PPS: Jeg har brugt en del år på at kigge på hvem der egentlig styrer i Holbæk kommune og udarbejdet en kortlægning af magtens netværk i Holbæk kommune. Der er få personer som går igen og igen og….
  Men sådan er det måske at leve og bo i “Korsbæk” ? Personlige og politiske venner kommer foran når der skal ansættes…

Leave a Reply