Kloakering på 4305

Gravearbejde på 4305 Orø. Foto: Jesper von Staffeldt

Gravearbejde på 4305 Orø. Foto: Jesper von Staffeldt

Der sker ting og sager på Orø.

Overskriften kræver en forklaring: 4305 er Orøs nye/gamle postnummer. Gamle fordi vi mere uofficielt har haft postnummeret 4305, men går alt vel skal 4305 være Orøs nye officielle postnummer, således at man kan se at en adresse er på en ø, hvilket er en fordel når man f.eks. ringer 112, eller skal have en forsikring, som i mange tilfælde vil være billigere fordi der f.eks. ikke er så mange indbrud på en ø.

Men tilbage til hoved historien: Siden septembermåned har man kunne opleve gravemaskiner, gravkøer og andre tunge maskiner på den sydlige del af Orø, altså de høje husnumre på Brøndevej. For nu skal der kloakeres og det betyder bl.a at man har måttet anlægge en lille omfartsvej fra omkring hvor mejeriet ligger og ned til Falck stationen.

Deres udsendte medarbejder på 4305 Orø var i år ude og prøve sit nye videokamera, og se her hvad der kom ud af dette.

Se det i HD-kvalitet.

Denne artikel er publiceret den 7. december 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

6 kommentarer

 • Hanne Duelund Larsen

  Der mangler jo en væsentlig detalje i denne udmærkede video.

  Hvorfor kører man jorden fra kloak-arbejdet VÆK fra øen, i stedet for at lade den blive og blive anvendt til terrænregulering, som flere lodsejere havde søgt om.

  Det er jo en mega-dyr løsning at køre alting væk fra øen, og ikke mindst det faktum, at der svines med ressourcerne. Det koster færgetransport, det koster brændstof, det koster lastbiler i rutekørsel med chauffører ved rattet o.s.v.

  Det ligner til forveksling det ressource-spild, som vi uge efter uge oplever med biologisk haveaffald, som OGSÅ køres af øen i stedet for at blive genanvendt på stedet, hvor det er “produceret”.

  Både af miljømæssige og af økonomiske årsager er det simpelt hen uanstændigt.

  Bliver man da aldrig klogere i denne kommune ?????

 • Søren Galberg-Lund

  Et landfast Orø vil klart være billigere for kommunen. Lav en dæmning, når I nu er i gang

 • Marie Hansen

  ORØ, er en Ø og det skulle den gerne blive ved med, at være!

 • Hanne Duelund Larsen

  Landfast eller ej ! Dét ville formentlig ikke “spare” noget for kommunen (nu er det jo sådan, at “kommunen” er både os på øen og alle de andre i land – må du lige huske !), fordi dét at spare forudsætter at man TÆNKER. Og dét er åbenbart det man mangler at gøre i kommunalt regi.

  Det er da tæske-dumt at bruge unødvendige ressourcer på at blive ved med at køre ting bort fra øen, hvor det kunne have været genanvendt !!

  Så selv en dæmning ville formentlig ikke “dæmme op” for den manglende omtanke og fornuft. Desværre !

  Måske kunne man få en “god forklaring” fra den/de ansvarlige politikere ??? – nåh nej, de holder nok lav profil indtil valget næste år ! Og så håber de, at vælgerne har glemt det hele, så de kan blive genvalgt. Min stemme skal de i hvert fald ikke regne med.

 • Ole Brockdorff

  Det er også svært for mig at se hvorfor den overskydende jord ikke kan bruges på Orø, især hvis det skal gå til forbedring for at gøre agerjord mere dyrkbar, uden at det går ud over Orøs landskabelige herligheder. I et notat på KMU mødet d. 27/9 – 16, under punktet orientering, skriver administrationen bl.a.

  “Den nuværende praksis skulle gerne sikre, at landmænd, der kan godtgøre et behov for
  terrænregulering af landbrugsjorden, bliver givet mulighed for det – med eller uden landzonetilladelse.
  Sager om lokale anlægsprojekter, der har overskudsjord, som ønskes anvendt lokalt til
  terrænregulering, vil også i stort omfang kunne lade sig gøre med den nuværende praksis, men det vil
  stille krav til, at det i god tid nærmere er undersøgt hvilke arealer, der har behov for terrænregulering
  samt i hvilket omfang”

  Jeg vil på den baggrund henvende mig til administrationen.

  Med venlig hilsen
  Ole Brockdorff.
  Byrådsmedlem, Holbæk Kommune.

 • Hanne Duelund Larsen

  Tak Ole for dine bemærkninger.
  Det er ganske enkelt Molbo-historierne om igen. Man griner – men man burde græde !!!

  For øvrigt har jeg da et eller andet sted set (måske i nogle dagsordener), at der VAR blevet ansøgt fra forskellige lodsejere på øen. Har de så i det mindste fået den jord de kunne bruge ?????

Leave a Reply