Læserbrev Fjordstjernen lykkes

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Fjordstjernen lykkes

Jeg skriver dette indlæg, idet jeg kan forstå, at sygeplejen på Fjordstjernen efter 1. marts 2017 skal varetages af plejehjemmet på Samsøvej og jeg i den forbindelse frygter for den fremtidige behandling af min mor.

Min mor har i flere år haft diabetes og i den forbindelse har hun i flere perioder haft sår på tæerne. Vi har i år været 5 gange på Slagelse Sygehus (spec. afd. for diabetes sår), hvor min mor har fået behandlet sine tæer/sår og fået instrukser vedrørende den videre behandling i hjemmet (hjemmeplejen). Indtil 1.august har vi og Slagelse sygehus sendt disse instrukser til hjemmeplejen. Desværre viste det sig, at de ikke fulgte disse instrukser, idet hjemmesygeplejerskerne erkendte at de ikke havde kompetence til at behandle disse sår i.h.t. instrukserne fra Slagelse Sygehus. Inden 1. august har der aldrig været en sårsygeplejerske hos min mor.

Efter 1. august hvor min mor flyttede til Fjordstjernen har der været meget focus på disse sår. Sygeplejerskerne på fjordstjernen har været i kontakt med sygehuset og har i den forbindelse modtaget nye instrukser som de har fulgt, hvorved sårene ser ud til at begynde at hele.

Det er helt klart, at der skal være focus på min mors fødder, idet hun risikerer at sårene udvikler sig med risiko for amputation af tæer eller fødder. Jeg frygter, at denne focus forsvinder når sygeplejen forsvinder fra Fjordstjernen.
M.v.h.

J.Henriksen
Wessels have 40
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 7. december 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply