Læserbrev: Favorisering af det private

Vi har modtaget nedenstående læserbrev:

Favorisering af det private

Diskussionen omkring det private plejehjem Fjordstjernen viser tindrende klart, ja, bøjer i neon, at det private favoriseres i forhold til offentlige institutioner. Byrådet i Holbæk træffer en beslutning, som opfattes værende til ugunst for det private plejehjem Fjordstjernen. Herefter iværksætter Fjordstjernen et koncentreret lobbyarbejde. De politiske partier inviteres enkeltvis til møde på Fjordstjernen. Samtidig er der vedtaget et budget i Holbæk kommune med store nedskæringer og fyringer til følge.

Får samtlige skoler og skolebestyrelser, samtlige plejehjem og pårørenderåd, samtlige børnehave og forældreråd, CSU, der underviser bl. a. hjerneskadede, administrative ansatte og andre offentlig institutioner lejlighed til at indkalde de politiske partier for at forklare, hvilke ulykker deres beslutninger medfører? Nej vel. Det har politikerne ikke tid til. De vil heller ikke gå ind i de enkelte sager, men overlader det til ledelserne på institutionerne at gennemføre de politisk besluttede om nedskæringer og fyringer. De offentlige ledere må loyalt gennemføre de politiske beslutninger.

Når der stilles spørgsmål ved mine oplysninger om de kommunale udgifter til det private plejehjem, og ligefrem kalder det en påstand, ser jeg mig nødsaget til at gøre opmærksom på, at jeg ikke påstår noget som helst, men kun forholder mig til offentlige opgørelser. Selvfølgelig kan der altid sættes spørgsmålstegn ved statistiske oplysninger, men tendenserne er oftest rigtige. Ligeledes må det være direktør fru Majbritt Nyholm bekendt, at det også koster andre kommuner mange penge at betale til private plejehjem. Disse ekstra udgifter må så tages fra de offentlige institutioner.

Mit ærinde i denne diskussion er principiel. Det er et klart eksempel på, at privatisering koster skatteyderne ekstra og at den ekstra betaling til privatiseringer tages fra det offentlige institutioner. Jeg håber, at Holbæk Byråd afviser yderligere lobbyvirksomhed fra Fjordstjernen, og at de ikke giver sig til at sagsbehandle. Hvis byrådet ikke gør det, må de politiske partier inviteres til alle offentlige institutioner, tages til ansvar for deres handlinger og lave et nyt budget, så de uansvarlige og asociale nedskæringer tages bort.

Laust Davidsen
Medlem af Enhedslistens kommunal politiske baggrundsgruppe

Laust Davidsen
Skrænten 6
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 23. november 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply