Borgmesteren i brev til ministeren: Lav tilskudsordningen til færgerne om

Borgmester Søren Kjærsgaard har skrevet til social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Borgmester Søren Kjærsgaard har skrevet til social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Borgmester Søren Kjærsgaard (V) opfordrer et brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann til at ændre den skæve fordeling af tilskud til henholdsvis den kommunalt ejede Orø-Holbæk Overfarten og den privatejede Østrefærge.

I brevet, der er dateret den 24. oktober, og som Holbaekonline.dk er komme i besiddelse af, indleder borgmesteren med at rose ministeren for initiativet og intentionerne i ordningen med nedsættelse af færgetakster, som borgmesteren pointerer har stor betydning for bosætning og turisme på Orø.

Han roser også, at man har undgået detailregulering af færgetaksterne og i stedet lader lokale forhold være udgangspunktet.

Foto: Rolf Larsen.

Foto: Rolf Larsen.


Men så lister han flere punkter op ved tilskudsordningen, som han gerne ser bliver rettet hurtigst muligt.

Blandt andet nævner Søren Kjærsgaard at fordelingsnøglen for tilskud til færgerne er fastsat ud fra omsætningen i 2013. Men det mener han ikke er brugbare tal, da ikke alle færgeoverfarter i landet dengang havde elektronisk billetteringssystem. Samtidig betyder det også, at færgeoverfarter med høje billetpriser i et vist omfang bliver favoriseret.

“Konkret medfører det, at ud af det samlede tilskud til Holbæk Kommuen for passagerer, biler mv, så får den kommunale færgefart Orø-Holbæk 3,2% af det samlede tilskud, mens den privat færgefart Hammer Bakke-Orø (Østre Færge) får 96,8%. Svarende til at den kommunale færgefart Orø-Holbæk får tildelt ca. 130.000 kroner i 2017, mens den private færgefart Hammer Bakke-Orø får tildelt 3,9 mio. kr.” – skriver Søren Kjærsgaard i brevet til ministeren.

Det får borgmesteren til at foreslå, at der ved fordeling af tilskud i højere grad indgår antallet af solgte billetter og den tilbudte kapacitet, samt at der taget udgangspunkt i de seneste år, hvor der er indført elektroniske billetsystemer.
traekfaergen-foto-jesper-von-staffeldt
“I modsat fald vurderes det, at der er stor risiko for konkurrenceforvridning, og at færgeoverfarter, der i forvejen har forsøgt at holde priserne nede til fordel for de små øer, bliver økonomisk sanktioneret for dette tiltag. Det gør sig allerede gældende for Orø-færgen”, skriver borgmesteren.

Også tilskuddet for godstransport ser borgmesteren gerne ændret. Også her, er det den privatejede Østre Færge, som får langt det største tilskud til nedsættelse af taksterne for godstransport.

Administrativ byrde
I brevet gør Søren Kjærsgaard ministeren opmærksom på, at Holbæk Kommune med bekendtgørelsen er blevet pålagt at sikre administration af ordningen for den privatejede Østre Færge. Han kalder ordningen for “administrativt byrdefuld” og da tilskuddet til færgen går gennem Holbæk Kommunes udligning, kan kommunen sanktioneres ved modregning i tilskud, hvis Østre Færge ikke skulle overholde sine forpligtigelser i henhold til bekendtgørelsen. “Det finder Holbæk Kommune ikke tilfredsstillende”, skriver Søren Kjærsgaard, der også mener, at bekendtgørelsen skaber unødig administration, som kunne undgås ved en direkte regulering i bekendtgørelsen.

“Ovenstående udgør særligt problemer for øen Orø, der har mere end en færge. Holbæk Kommune kan desværre konstatere, at den nuværende ordning stiller Orø-færgen væsentligt dårlligere end Østre Færge”, skriver borgmesteren og opfordrer på den baggrund Social- og indenrigsminister Karen Ellemann til at justere ordningen.

Dokumentation: Borgmesterens brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (.pdf fil).

Denne artikel er publiceret den 27. oktober 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • jesper

    Fra Ole Brockdorff (A) har vi modtaget denne besked fra ham til borgmester Søren Kjærsgaard :
    Hej Borgmester Søren.

    Selv om du har indgået budget forlig, med et efter min mening forkert flertal, vil jeg dog ikke undlade at give min positive tilkendegivelse og dermed rose dig, for det initiativ du har taget vedrørende brev til Indenrigsministeren om fordelingen af midler til Færgerne på Orø, herunder Orø – Holbæk færgen. Dette håber jeg vil blive til gavn for hele Orø, Orø turismen og færgen Orø – Holbæk

Leave a Reply