Landevejsprincippet til høring

Politikerne på Christiansborg har i mere end et år talt om det såkaldte Landevejsprincip, altså sidestille det at køre på landevej med at sejle samme strækning med færge rent prismæssigt, men ét er politikerne taler om noget -især før et valg – og så hvad der sker i praksis.

At sidestille landevejstransport rent prismæssigt med transport med færger til de mindre øer vil koste omkring 280 mill. kroner, og før sidste Folketingsvalg talte den røde regering om at yde et statslig tilskud på knap 150 mill kroner om året . Men så skiftede farven på regeringen fra rød til blå, og så kom der “andre boller på suppen”. Selvom Venstre før Folketingsvalget bakkede op om at tage hul på at ligestille de to transportformer, så fandt finansminister Claus Hjort Frederiksen et hul på 3 milliarder i budgettet på for 2016, som den gamle regering skulle have efterladt, og så var det ligesom snakken om omtalte ligestilling forstummede en smule.

Men nu er der langt om længe kommet gang i forhandlingerne og i Social- og indenrigsministeriets “udkast til forslag til lov om nedsættelse af færgetakster til høring” står der, staten vil give 48 mill. kroner i 2016 og 95. mill. kroner i 2017 i tilskud til de kommuner ,som har færgefart til mindre øer i Danmark. 29.3 er sidste frist for høringssvar, og glider forslaget glat igennem, vil det træde i kraft 1.8. Endvidere står der, at kommunerne får vide rammer til at bestemme hvordan dette tilskud skal administreres , men til beroligelse for Orøboerne står der også i forslaget “tilskud til kommunerne til reduktion af færgetaksterne vil IKKE kunne anvendes til andre formål”. Måske man i ministeriet kender godt til Holbæk kommune?

Tilskuddet skal anvendes på sæsonen før og efter en sommerferie. Man må så håbe at færgerne er udrustet med et fleksibelt billetteringssystem. Alene på Orøfærgen opererer man nu med 102 forskellige takster p.g.a. forskellige rabatordninger. Overfartsleder Lars Wolfgang Hansen fra Orøfærgen udtaler til Holbaekonline.dk at han hellere så tilskuddet blev fordelt ligeligt på årets 12 måneder og heri bliver han bakket op af andre overfartsledere.

Dokumentation: Link til Høringsportalen

Denne artikel er publiceret den 20. marts 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply