21. april 2024

Socialtilsyn Øst, der skal kontrollere offentlige og private tilbud til udsatte børn og voksne, er nu fuldt bemandet og klar til starten den 2. januar.

Der har i de seneste år været flere kritisable forhold på både offentlige og private sociale tilbud som er blevet afdækket i pressen. Men nu skal et nyt socialtilsyn i regionerne sikre bedre kvalitet på anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte borgere – hvad enten de er børn, unge eller voksne.

Holbæk Kommune fik tidligere i år til opgave at opbygge og stå for det tilsyn, som skal føre tilsyn med de sociale tilbud i Region Sjælland.

Pisk og gulerod
Tilsynschef Henriette Lindberg oplyser, at tilsynets medarbejdere skal køre ud på både varslede og uvarslede tilsyn i regionens kommuner. Hun understreger, at mange af de sociale tilbud til svage medborgere fungerer godt. Desværre findes der også bosteder, familieplejer mv., hvor hvor forholdene ikke lever op til kravene:

– Mange sociale tilbud ønsker oprigtigt at gøre deres arbejde bedst muligt. Dem skal vi hjælpe. Vi lægger derfor vægt på at skabe positive samarbejder med de sociale tilbud. Desværre vil vi også støde på sociale tilbud, der ikke fungerer. Dem skal vi gribe ind overfor. Derfor arbejder vi – i overført betydning – med både pisk og gulerod, siger tilsynschefen.

Der har været stor interesse for at blive en del af det nye tilsyn som enten tilsynskonsulent, teamleder eller specialist i jura og økonomi. Tilsynet har fået 69 medarbejdere, der udover at føre tilsyn også skal fungere som sparringspartnere for de sociale tilbud.

Medarbejderne arbejder fra to afdelinger – hovedkontoret i Holbæk og en filial i Nykøbing Falster.

Whistleblower-ordning
Pårørende, medarbejdere og alle andre vil snart kunne informere socialtilsynene anonymt, hvis de konstaterer forhold, som ikke er i orden. De nye socialtilsyn opretter senest den 1. februar en såkaldt whistleblower-ordning i form af telefon- og mail-kontakter til en uvildig ekspert med betydelig indsigt på området.

– Vi ønsker at løfte både kvaliteten og fagligheden i de mange sociale tilbud, vi fører tilsyn med. I den forbindelse bliver whistleblower-ordningen en fortrolig informationskanal, som kan give os vigtige underretninger om forhold, der trænger til at blive undersøgt, fastslår tilsynschefen.

Velomst til de nye medarbejdere
MEdarbejderne vil blive budt velkommen til Socialtilsyn Øst af direktør Kenn Thomsen. Det sker torsdag. 2. januar i kantinen på Kanalstræde 2 i Holbæk. Dagen efter, vil direktøren igen byde medarbejderne velkommen. Denne gang i de respektive afdelinger. Først i Holbæk på Anders Larsensvej 1, hvor tilsynet holder til på den gamle kaserne og bagefter går turen til Falster, hvor Kenn Thomsen byder medarbejderne i filialen på Skovalléen i Nykøbing F. velkommen.