19. april 2024

Holbæk Kommune har givet tilladelse til at rive stakittet foran “hullet i Ahlgade” ned og lade trafikken til byggepladsen gå via Ahlgade.

Tilladelsen er givet Kullegaard og Daurehøj Byg, som arbejder på grunden, hvor der skal bygges boliger og butikker i Lassens Gård, så man kan undgå nogle af de farlige bakke-manøvre ind gennem Bagstræde, som lastbilerne hidtil har skullet foretage.

Når hullet i Ahlgade fremover skal bruges som adgang til byggepladsen vil det betyde mere tung trafik i Ahlgade, hvilket vil påvirke både biltrafikken, men også de mange gående på sydsiden af Ahlgade.

For yderligere at sikre særligt de bløde trafikanter vil Bysøstræde blive lukket for gående og cyklister. Fodgængerne kan i stedet benytte Nygade, mens cyklerne kan benytte Lindevej eller Rådhusvej.

Bilerne kan fortsat køre ind ad Bysøstræde og benytte parkeringspladsen, men der vil ikke være adgang til den sidste del omkring Bagstræde.

Holbæk Kommune har rådført sig med politiet, der har sagt god for planen.

Chef for Trafik og Ejendomme i Holbæk Kommune, Torben Hjelm siger:

– Det er glædeligt, at vi får lukket hullet i bygningsrækken på Ahlgade. Men den tunge trafik vil kunne mærkes af både handlende, bilister og gående. Jeg ved, der fra entreprenørernes side er stor fokus på at afvikle byggeriet så sikkert som muligt. Men det er vigtigt, at alle er ekstra opmærksomme, mens byggeriet står på.

Tilladelsen er givet med virkning fra 2. januar og byggeriet i Lassens Gård forventes at stå færdigt omkring jul næste år.

1 thought on “Udsigt til kaos i Ahlgade: Byggeri påvirker trafikken

Comments are closed.