20. maj 2024

Den meget store gule stemmeseddel til Regionsrådsvalget gav problemer - stemmeurnerne var nemlig for små. Foto: Rolf Larsen.

Der bliver ikke brug for nye stemmesedler, for byrådet har besluttet ikke at lave omvalg. Foto: Rolf Larsen.
Der bliver ikke brug for nye stemmesedler, for byrådet har besluttet ikke at lave omvalg. Foto: Rolf Larsen.
Ganske som ventet vedtog byrådet mandag aften, ikke at lade valget gå om.

I går skulle byrådet tage stilling til et enkelt punkt på et ekstraordinært byrådsmødet. Punktet handlede om klager over kommunalvalget og hvad der skulle ske på den baggrund.

Det var bl.a. de kaotiske forhold ved afstemningen på Bjergmarkskolen, hvor folk stod længe i kø og valghandlingen fortsætte længe efter de andre valgsteder var lukket kl. 20.

På mandagens byrådsmøde skulle byrødderne stemme for eller imod kommunaldirektør Hans Søies indstilling til:

at der ikke afholdes omvalg, og at byrådet anmoder administrationen om at analysere årsagerne til de konstaterede kødannelser på det ene af de 14 valgsteder og udarbejde et katalog over tiltag, der kan minimere problemet fremover, til behandling i byrådet i april 2014.

Tilstede ved det ekstraordinære byrådsmøde var 22 af de 31 byrådsmedlemmer og det blev til et ja til indstillingen, med den understregning, at administrationens evaluering af valget, skal omfatte alle valgsteder.

Dermed bliver der ikke omvalg i Holbæk Kommune.

Læs også: Byrådet skal behandle klager over valget