14. juni 2024

Den meget store gule stemmeseddel til Regionsrådsvalget gav problemer - stemmeurnerne var nemlig for små. Foto: Rolf Larsen.

Foto: Rolf Larsen.
Foto: Rolf Larsen.
Byrådet er indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde i næste uge for at tage stilling til klager over kommunalvalget.

Kommunen har nemlig modtaget to klager fra borgere over afviklingen af valget i Bjergmarkshallen og henvendelser fra to andre borgere, der var utilfredse med forholdene i Bjergmarkshallen i forbindelse med valget. De to sidstnævnte er besvaret administrativt, fremgår det af dagsordenen.

Den ene af de to klager er iøvrigt blevet sendt til indenrigsministeret.

Det er de trafikale forhold ved Bjergmarkshallen med kødanelser og lang ventetid i forbindelse med selve stemmeafgivelsen, som borgerne klager over.

Ikkke omvalg
Kommunaldirektør Hans Søie indstiller til byrådet, at der ikke bliver holdt omvalg og at kommunens administration skal analysere årsdagen til kødannelserne ved Bjergmarksskolen og finde ud af, hvordan man kan minimere problemerne fremover.

På det ekstraordninære byrådsmøde den 2. december skal byrådet tage stilling til kommunaldirektørens indstilling og går den slags som det plejer, løber det glat igennem og der bliver dermed ikke omvalg og kommunens adiministration har så helt hen til april næste år, før den skal fremlægge et katalog over de tiltag, som kan minimere problemet fremover.

Det skulle ikke være noget større ekstraarbejde for i administrationen er man allerede igang med at evaluere hele valget – herunder de kaotiske forhold i og omkring Bjergmarkshallen, og her vil de modtagne klager og henvendelser også indgå.

Dokumentation – læs klagerne her: Vedrørende afvikling af kommune- og regionsvalget den 19. november i Holbæk Kommune og Klage over valghandlingen i Bjergmarkshallen