15. april 2024

Nordvest FC er økonomisk klemt - underskuddet i 2013 bliver på knapt en million kroner. Foto: Rolf Larsen.

Nordvest FC er økonomisk klemt - underskuddet i 2013 bliver på knapt en million kroner. Foto: Rolf Larsen.
Nordvest FC er økonomisk klemt – underskuddet i 2013 bliver på knapt en million kroner. Foto: Rolf Larsen.
Holbæk B&I er økonomisk trængt – klubbens professionelle overbygning, Nordvest FC, står til at komme ud med et underskud på knapt en million kroner i år.

Det forventede underskud for 2013 på 907.000 kroner skyldes bl.a. at man har brugt en halv million kroner mere end budgeret på aktiviteterne i eliteafdelingen Nordvest FC og at man ikke fik ligeså mange sponsorkroner i kassen, som man havde budgeret med.

Derfor har Holbæk B&I nu bedt kommunen om at komme med nogle flere penge, så man kan få dækket sit underskud.

På sit møde mandag, skulle Udvalget for Kultur og Fritid tage stilling til en ny samarbejdsaftale, der skal give den professionelle overbygning Nordvest FC 800.000 kroner mere om året, end den får i dag.

Nyt navn og rollemodeller for ekstra tilskud
Den nuværende aftale med klubben betyder, at den modtager 400.000 kroner årligt til Nordvest FC, men at der fra det beløb trækkes et fradrag for reklamerettigheder på 100.000 kroner og et fradrag for brug af kommunens faciliteter på 200.000 kroner.

Med den nye aftale bliver det, såfremt den endelig godkendes, årlige sponsorat hævet med 800.000 kroner til 1,2 millioner og fra det beløb skal der så trækkes et fradrag for reklamerettigheder på 100.000 kroner og et fradrag for brug af kommunens faciliteter på 200.000 kroner. Dvs. at klubben dermed vil få udbetalt 900.000 kroner årligt til den professionelle overbygning.

Som modydelse har Holbæk B&I forpligtet sig i at styrke talentudviklingsarbejdet og skabe rollemodeller for unge i Holbæk kommune.

Klubben forpligter sig også til at skifte navn, så Holbæk indgår i navnet og så skal Holbæk B&I eksponere Holbæk Kommune på forskellige måder. Da klubben i 2011 fik det nuværende sponsorat, var der også ønsker fra politisk hold om, at klubben skiftede navn – formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Emrah Tuncer, der på det tidspunkt også sad i Holbæk B&Is bestyrelse, sagde dengang, at det indgik i klubbens overvejelser, men det blev kort efter afvist af Holbæk B&Is daværende bestyrelse. Men nu ser det altså ud til, at klubben må bøje sig og skifte navn til noget med Holbæk for at få de mange penge.

Aftalen skal gælde i tre år, ifølge aftalen mellem Holbæk B&I og Holbæk Kommune.

Modtager også tilskud til amatørerne
Udover sponsoratet til den professionelle afdeling Nordvest FC, så får Holbæk B&I også tilskud til amatør-afdelingen, fordi det er en folkeoplysende forening, samt lokaletilskud. Her er der dog fratrukket 100.000 kroner, fordi Nordvets FC – der ikke er folkeoplysende karakter – også benytter faciliteterne. Derudover får Holbæk B&I årligt 180.000 kroner på baggrund af en aftale med Holbæk Kommune om drift af de kommunale omklædningsfaciliteter på Holbæk Stadion.

Udvalg ville ikke tage stilling
Selvom det var meningen, at udvalget skulle tage stilling til den nye samarbejdsaftale med Holbæk B&I, så valgte man i stedet at sende sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet og udvalget ønskede ikke at tage stilling til aftalen med Holbæk B&I på nuværende tidspunkt.

Derfor må Holbæk B&I afvente Økonomiudvalget og byrådets behandling, inden klubben ved om den kan få de penge, som den mangler til at dække underskuddet i Nordvest FC.

Læs også: NVFC risikerer tvangsnedrykning

Tema: Nordvest FC i økonomiske problemer

1 thought on “Nordvest FC økonomisk på røven: Vil have flere penge fra kommunen

  1. Kommunen kunne vel bruge de mange penge på noget vigtigere end et professionelt fodboldhold? Skoler der trænger til at blive renoveret, ældre der trænger til hjælp, enlige mødre, som ikke har råd til jul, gadelys hvor folk færdes om natten.. Der er masser at vælge imellem kære politikere. Drop Nordvest FC og gør noget for borgerne i stedet.

Comments are closed.