19. april 2024

Torsdag formiddag var borgmester Søren Kjærsgaard sammen med naboer til Hagesholm Vindmøllepark på besøg hos Folketingets Miljøudvalg.

Inden deputationen kom til, havde miljøminister Ida Auken været i åbent samråd om netop vindmøllestøj, hvor hun blev bedt om at redegøre for, om lavfrekvent støj er et problem for kæmpevindmøller.

Samrådsspørgsmålet blev stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V).

Det er netop lavfrekvent støj, som naboerne til Hagesholm Vindmøllepark har klaget over, siden vindmøllerne ble sat igang.

Efter miljøministeren var det det deputationen med Søren Kjærsgaard i spidsen, der fik mulighed for at tale med Miljøudvalget. Og her kunne naboerne så fortælle Christiansborg-politikerne, om de gener de oplever i det daglige, som naboer til de ti kæmpe vindmøller i Hagesholm.

Herunder kan du se det åbne samråd i Miljøudvalget med Miljøminister Ida Auken: