20. maj 2024

Mens det altid er attraktivt at være borgmester – så er det næsten ligeså attraktivt at blive formand for et udvalg. Det er der indflydelse, prestige – og lidt flere penge i. Se her hvem der skal være de nye udvalgsformænd.

Sine Agerholm (A) bliver som tidligere skrevet formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Pernille Kruse (V) bliver ny formand for Voksenudvalget.

Lars Dinesen (A) bliver formand for Børneudvalget

Kurt Næsted (V) bliver formand i det nye projektudvalg for vækst.

Finn Nielsen (O) bliver formand i Børne og Ungeudvalget.

Emrah Tuncer (R) fortsætter som formand for Kultur og Fritidsudvalget.

John Harpøth fortsætter som formand for Klima og Miljøudvalget.

– Med formandsposten for Klima- og Miljøudvalget og bestyrelsesformandsposten for Holbæk Forsyning kan jeg fortsætte det arbejde, som jeg har været meget glad for i denne periode. Jeg mener, at vi er kommet langt med mange opgaver, men der er stadig meget der skal gøres, og det ser jeg frem til at tage fat på i den kommende periode, siger den nye viceborgmester, John Harpøth, i en kommentar til fordelingen af de sidste poster.

Resten af posterne i de politiske udvalg, råd, nævn og bestyrelser er ved at være på plads og vil blive offentliggjort mandag.

Læs også: Konstituering på plads: Bredt samarbejde i byrådet