16. juli 2024

Arrangør og ordstyrer Pia Schmidt styrede dygtigt de meget talelystne byrådskandidater og de fremmødte orøborgere med hård og kærlig hånd. Foto: Jesper von Staffeldt.

Arrangør og ordstyrer Pia Schmidt styrede dygtigt de meget talelystne byrådskandidater  og de fremmødte orøborgere  med hård og kærlig hånd. Foto: Jesper von Staffeldt.
Arrangør og ordstyrer Pia Schmidt styrede dygtigt de meget talelystne byrådskandidater og de fremmødte orøborgere med hård og kærlig hånd. Foto: Jesper von Staffeldt.
Mulighederne må I selv skabe. Dog uden at man sagde: – og selv gennemføre.
Dette var én blandt mange udmeldinger fra de 11 politikere, som meget beredvilligt var troppet op i Orø Forsamlingshus på Pia Schmidts anmodning.

Orø Lokalforum var åbenbart efter 4 år på skamlen ”gået død”, og kunne ikke gennemskue at få et vælgermøde op at stå – men så tog Pia initiativet; og dét skal hun have tak for.

Det fik hun også fra de godt og vel 80 fremmødte og de 11 politikere, som meget gerne ville drøfte Orø med os.
Så meget, at en hurtig frikørselsordning politikerne imellem fik alle til at blive udover den tid, hvor bussen kørte mod Holbæk. Mødet sluttede derfor ved 22 tiden.

Så gode 3 timers ind- og oplæg samt dialog mellem sal og politikere og politikerne imellem om hovedspørgsmålet, som Pia havde sendt til politikerne:

”Hvilke muligheder og/eller problemer ser du for Orø’s beståen og videre udvikling??”

Samtlige deltagere fik tildelt 4 min. til et indlæg. Efter en kort pause (valgflæsk – doneret af Spisestedet ORØ) startede spørgsmålene og spørgelysten var stor.

Færgen til og fra Holbæk var stadig et meget væsentligt punkt. Et andet meget vigtigt punkt var Skolen. Politikerne var generelt meget opmærksomme på, at der ikke måtte ske forringelser på disse punkter, hvis øen skal bestå og udvikles via bosætning af yngre borgere med børn.
Der var tilfredshed med at den nuværende færgedrift blev gennemført med medindflydelse fra øen. Og resultatet har jo også vist, at dét at forøge afgangene i stedet for at skære ned, og se nye muligheder for sejlads har betydet umådelig meget for en forøget indtjening. Så man kan bestemt ”spare sig fattigere” viser bl.a. dette eksempel.

Infrastrukturen kunne være et problem, da der ingen bus eller taxa var på øen. Men flextur kunne bruges. Der blev efterlyst tilbagemeldinger til politikerne om de problemer man måtte have med Flexturs ordningen.

Problemer med dårlig IT dækning lader det ikke til at kommunen løser. Det er et problem som skal løses statsligt – men selvfølgelig skal det gøres bedre. Der havde åbenbart været enighed om, at det skulle være bedre – men ingen løsninger. Samsø havde åbenbart en selvstændig løsning udenom de etablerede selskaber. Dét var måske en mulighed. Når IT-forholdene er så dårlige, som de er, forhindres nuværende eller nye borgere i at etablere sig med IT virksomhed. Og når vi ALLE skal være digitale fra næste år, er det jo grotesk, at man nogle gange nærmest skal lede efter ”signalet”.

Bosætningsproblematikken var der ikke rigtig nogen respons på, bortsat fra etablering af nogle billige boliger.

Sommerhus-sagen gav en større og meget intens debat. Det kan se ud som om kommunen nidkært har læst og (over)administreret retningslinier og lovgivning på området, men et faktum er det, at der nu er ganske mange familier, som har et alvorligt problem. Fra politikernes side blev der efterlyst deciderede klager fra de involverede borgere, således at kommunen på deres vegne kunne indbringe disse klager for myndighederne. Men der var ingen klager kommet til forvaltningen, hvilket blev kraftigt modsagt fra salen, idet der var skrevet klager, som var blevet indsendte til kommunen. Dette vil nu blive undersøgt, men sagen kører jo videre med påbud og bøder, hvilket klagesagerne ville have sat i bero, så længe klagesagerne blev behandlet.

Det fik også flere til at tale om overadministration og bureaukratisering i Holbæk Kommune. Man bør stå sammen med andre øer. Borgmesteren sammen med borgmestre fra kommuner med øer bør gå til Folketinget, så lovgivningen kan lande på noget hensigtsmæssigt for øerne. Samtidig har Beboerforeningen og Ø-sammenslutningen arbejdet og arbejder på sagen.

Det er et problem for folk som arbejder på øen, og derfor er nødt til at bo her. Hvis de mister mulighed for at bo her, så må de også forlade jobbet. Eller hvis de mister jobbet, så mister de også boligen. Der er også børnefamilier berørt heraf.
Desuden ville det være godt, hvis nogle af de unge, som uddanner sig kunne leje et sommerhus, så de kunne blive på øen, hvor de er en integreret del af samfundet, hjælper de ældre og lign. Og det ville sænke den gennemsnitlige alder betydeligt på Orø.
Som der blev sagt: Forbedringer er nødvendige – ikke forandringer.
Det blev foreslået at lave en underskriftsindsamling.

Grundvandet er endnu ikke i farezonen – men alarmklokkerne lyder allerede vedr. for meget nitrat, som forekommer i forbindelse med gødning. Og sådanne miljømæssige ting har det med at være til stede i alt for lang tid, før man gør noget ved det, så derfor er det vigtigt at være opmærksom på det i vældig god tid !!

Turisme og/eller branding var også på dagsordenen. Kommunen skulle åbenbart være en kur/kultur og pendler by. Og det kunne vi jo også lige selv udvikle Orø til ! Der var dog visse forudsætninger som burde være ”i orden”, hvis denne vision kan gå i opfyldelse (vel både i Holbæk og på Orø ?). Det skal være sjovere at være borger og turist i Holbæk og omegn.

Økonomien – dén har vi hørt om igen og igen. Det er alt for dyrt at have en ø, det koster så og så meget pr. barn, pr. elev, pr. gammel etc. etc. I forgårs var vi knap 5 mio kr. dyrere og i dag er vi måske 800 tkr. dyrere. Hvordan hænger dét mon sammen ??

Desuden er det altid udgifterne der tales om, og aldrig om indtægterne.
En ø er sådan en ”gave”, som en kommune kan være heldig at have fået. Venstres Søren Christensen sagde ligefrem, at det er formålsløst at drøfte Orø’s økonomi, for Orø er jo en del af Holbæk Kommune. Flere mente også, at den koster dét den koster.
Og når man nu måske får lidt fokus på indtægtssiden også, så er det måske ligefrem en gevinst – altså også økonomisk – for kommunen at have Orø.

Dialogmøderne blev også drøftet, og der var bred enighed om at bevare dem sammen med Lokalfora, fordi man skal bevare det, som har værdi, og ikke nedlægge alt.

Og så var der kontakt/samarbejde med Beboerforeningen, som også har dialogen med Ø-sammenslutningen. Denne kontakt vil blive etableret.

Hvordan hænger Vækst og Frivilligheds-princippet sammen ?? Der var bred enighed om, at frivillige ikke skulle eller måtte overtage arbejde, som kunne eller var blevet udført af en ansat. Men det mente ganske mange, at det var da sket på Orø, Græsslåning på idrætsanlæg og trampestierne, som tidligere var blevet slået 4 gange om året, men nu blev slået 1 gang om året. – Dét udviklede ikke turismen at man gjorde faciliteterne dårligere.

Det blev også påpeget, at frivilligt arbejde måtte man f.eks. som ledig ikke varetage mere end 4 timer/uge, og at man selv skulle sørge for at forsikre sig mod ulykker, hvis man udførte frivilligt arbejde.

Så blev der spurgt til frivilligshedskonsulenterne. Var de også frivillige eller fik de løn ? Der er ansat 4 årsværk til dette, som en sagde til ”at fortælle os, som har været frivillige hele livet, hvordan vi skal gøre dét”. Hvis man organiserer frivillighed, så er det ikke frivilligt mere.

Kommunen skal også have færre ledere, mente man. I forhold til landsgennemsnittet er der flere ledere i Holbæk, de får mere i løn og der er færre medarbejdere under lederne.

I kan gå ind og se : www.dr.dk/nyheder/politik/KV13/
Grafik ”Se hvor mange chefer din kommune har”
OG så opdage, at samtidig er serviceniveauet lavere end landsgennemsnittet.
Opbyggelig læsning 🙂

Læge, akut-hjælpere, hurtig ambulance og mulighed for helikopter-assistance var væsentlige for, at man kunne fungere som samfund på øen.

I det hele taget blev ganske mange af emnerne henvist til Lokalforum fra politikernes side. Lokalforum blev kaldt meget forskelligt : Studiekredsen, lokalråd og lign.
Men min konklusion er: Se nu at få stemt – også til lokalforum – og DU kan styrke din kandidat til Lokalforum ved kun at stemme på én person i stedet for 2 eller 3, som det er muligt.

Det var et sobert og festligt møde lød det fra panelet.
Alle politikerne sluttede af med at glæde sig over en god dialog og debat, med megen energi fra en fyldt sal, og det blev konkluderet, at overlevelsen på øen ikke fejler noget !

Og dét må være start-signalet til de nye by-rødder : Vi skal nok give lyd ! – og glæder os til samarbejdet.

Hanne Duelund Larsen
Orø-borger

3 thoughts on “Vælgermøde på Orø – Oplevelse af mødet set fra en Orø-borgers stol

  1. Og så skal det siges, at efter frivillighedsprincippet blev nogle håndfulde og hjalp til med at rydde borde og stole væk – helt uden opfordring 🙂
    Så dét fungerede også fint !

Comments are closed.