19. april 2024

4,3 millioner kroner fra EU skal sikre mere miljø for pengene i en række sjællandske kommuner.

EU har givet i alt ni millioner kroner fra projektet PRIMES til til offentlige institutioner i syv forskellige lande unionen som skal gå til ekspertrådgivning på konkrete indkøbsprojekter og til opbygning af lokal viden om energirigtige indkøb. Heraf skal 4,3 millioner bruges i en række sjællandske kommuner.

Holbæk Kommune skal være overordnet tovholder på projektet og det glæder borgmester Søren Kjærsgaard sig over:

– Der er både god miljømæssig og økonomisk fornuft i at investere i energirigtige løsninger. Med pengene fra EU får vi adgang til at trække på de bedste eksperter i Europa, når vi skal købe ind. Det vil resultere i langt mere miljø for langt færre penge.

Indtil videre er fire sjællandske kommuner med, men der er mulighed for at flere kommer til.

Energiklyngecenter Sjælland er ligeledes partner i projektet. Centret arbejder til dagligt som projektleder på en række tværkommunale energiprojekter i Region Sjælland, og har blandt andet til opgave at samle erfaringerne fra projektet og efterfølgende gøre dem tilgængelige for alle de 17 sjællandske kommuner.

– Der er en stor styrke i, at så mange kommuner gør det her samtidig. Vi kan bygge ovenpå hinandens erfaringer og på den måde danne en fælles best practise indenfor grønne indkøb, som kan komme alle regionens kommuner til gavn, siger Ghita Wolf Andreasen, der er direktør i Energiklyngecenter Sjælland.

EU forventer, at de 12 europæiske partnere i PRIMES vil skabe projekter, der vil resultere i en reduktion af CO2-udledningen med 70.000 ton om året i projektperioden. I 2020 forventes reduktionen at være på hele 200.000 ton om året.